piatok, 24 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

3 dvojice slov

Niekedy sa aj majster tesár utne, alebo inak povedané internet prináša všeličo. Dnes sa pozrieme na tri dvojice slov.

datle & ďatle

Plod ovocia je datla. Je to podstatné meno ženského rodu, skloňuje sa podľa vzoru ulica, v 1. a 4. páde (nominatíve a akuzatíve) množného čísla má tvar datle, napr.:

 • sušené datle, balené datle

Ďatle (s mäkčeňom na písmene d) je množné číslo podstatného mena mužského rodu ďateľ (vták), napr.:

 • V lese ťukali dva ďatle.

tip & typ

Typ (s ypsilonom) označuje jednotlivú osobu alebo vec ako predstaviteľa celej skupiny alebo výrobok, ktorý zastupuje celú sériu.

Je to podstatné meno, ktoré je možné nahradiť synonymami druh, model, charakter, vzor, napr.:

 • V našom kraji je veľa typov škôl.
 • Laura je veselý typ ženy, má super povahu.

Tip je podstatné meno, ktoré sa používa vo význame:

1) odhad, predpoklad výsledku, napr.:

 • Tip mu nevyšiel a preto nič nevyhral.
 • Jeho tip bol nesprávny, naši vyhrali.

2) dobrá rada, odporúčanie

 • Sestra mu dala skvelý tip na výlet.
 • Pri každej návšteve nášho mesta dostanete brožúrku s tipmi na zaujímavé miesta a atrakcie.

Pomôcka

Pri pravopise slov typ tip nám môže pomôc nasledujúca predstava:

Tip na správny výsledok športového zápasu, stačí vyplniť lístok a môžeme vyhrať – je to jednoduché, ľahké, preto mäkké „i“.

Ak chceme vlytvoriť nejaký nový typ (model) lietadla, automobilu a pod., je to ťažká, tvrdá práca, preto tvar s tvrdým “y.

krištáľ & kryštál

Krištáľ je podstatné meno, ktoré sa používa v týchto významoch:

1) Druh látky z kremeňa, ktorá sa používa najmä v optike, v sklárstve a v klenotníctve. 

V súvislosti s jasnosťou, priehľadnosťou a čistotou sa často vyskytuje v prirovnaniach, prípadne iných frazeologizmoch, napr.:

 • myšlienky čisté ako krištáľ
 • voda číra ako krištáľ

2) Bezfarebné sklo s vysokým indexom lomu.

 • Suseda si kúpila luster zo vzácneho  krištáľu.
 • V galérii je množstvo krištáľových váz.

Kryštál je podstatné meno, ktoré označuje pevné teleso s pravidelnou štruktúrou = určitý hmotný objekt, ktorý má pravidelne usporiadané plochy, hrany, molekuly a pod.

 • Vedci sa zaoberali výskumom dvojihlanových kryštálov.
 • Atómy v kryštáli diamantu sú pravidelne usporiadané.

Vokalizácia v slovenčine

Slovné druhy

Onomatopoje – jáááj, chce ma to zjesť