Jazykový kvet Lupienok

Jazykový kvet ~ LupienokARR je postupový jazykovo-prirodovedno-umelecký projekt pre deti.

OBSAH: I. Kategórie; II. Propozície; III. Štruktúra (kolá) a termíny; IV. Prihláška a záver


I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

A. VEKOVÉ KATEGÓRIE

 • I. deti do 11 rokov (v roku prihlasovania)
 • II. tínedžeri 12 – 15 rokov (v roku prihlasovania)

B. JAZYKOVÉ VERZIE

 • slovenčina (SLJ)
 • angličtina (AJ) v komb. so SLJ
 • ruština (RJ) v komb. so SLJ
 • španielčina (ŠJ) v komb. so SLJ
 • francúzština (FJ) v komb. so SLJ
 • nemčina (NJ) v komb. so SLJ

II. PROPOZÍCIE

a) Zadanie úlohy

Úlohou je ručne vytvoriť trojstranový lupienkový herbár s faktami a veršovánkami.

3️⃣3️⃣3️⃣

3 lupienky / lístočky

3 fakty v slovenčine / slovenčine + preklad v inom jazyku (AJ, RJ, ŠJ, NJ, FJ)

3 krátke veršované básmičky v SLJ / inom jazyku bez prekladu

Na každej stráne herbáru má byť:

 1. Reálny lupienok z kvetu alebo lístoček stromu.
 2. Názov kvetu alebo názov stromu v jazyku zvolenej jazykovej verzie herbáru (viď Jazykové verzie vyššie) v kombinácii so slovenčinou (v jaz. verzii SLJ len v slovenčine).
 3. Tri fakty o danom kvete alebo strome vo zvolenej jazykovej verzii a prekladom v so slovenčinou (v jazykovej verzii SLJ len v slovenčine).
 4. Tri veršovánky o danom kvete alebo strome, každá v rozsahu 2 – 4 riadkov, vo zvolenej jazykovej verzii (napr. SLJ, RJ), veršovánky sú len vo zvolenom jazyku bez slovenského prekladu. VZOR: Gaštan gaštany nám dáva, celá trieda sa s nimi rada hráva.
 5. Strana môže byť ručne dotvorená kresbou, ornamentom.
 6. Herbár musí mať titulnú stranu, na ktorej je uvedené: Jazykový kvet – Lupienok ročník (napr. 2022, 2024, …); jazyková verzia; celé meno autora; vek autora; názov školy a mesto/obec alebo len mesto/obec, ak dieťa prihlasuje rodič (starý rodič)

NAPRÍKLAD – toto je príklad, je potrebné uviesť aktuálny ročník a reálne údaje o súťažiaclom

Jazykový kvet – Lupienok 2022

English ~ slovenčina

Adam Šikovný, 9 rokov

ZŠ Kreatívna, Mesto

b) Zaslanie lupienkového herbára

Herbár je potrebné nafotiť a poslať vo forme PowerPoint prezentácie alebo slideshow tak, aby usušené lupienky/lístky boli jasne viditeľné a texty čitateľné.

Súbor nazvite v tvare: LUP24 + VERZIA + PRIEZVISKO A MENO AUTORA

VZOR:

LUP24 I. SLJ ŠIKOVNÝ ADAM

LUP24 II. AJ – SLJ BYSTRÁ FILOMÉNA

Lupienkový herbár odošlite do 25. novembra naraz jedným e-mailom na tieto 2 adresy: jazykove1 @ gmail.com a lupienok @ jazykovevzdelavanie.sk.

V maili uveďte:

 • a) kategóriu
 • b) celé meno a vek autora lupienkového herbáru – názov školy
 • c) celé meno + e-mail zodpovedného pedagóga alebo (starého) rodiča

VZOR:

I. SLJ

Adam Šikovný, 9 rokov – ZŠ Kreatívna, Mesto

Mgr. Laura Motivujúca, lauram @ mail.sk

Prijatie veršovaného herbáru je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do 7 dní.


III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE, POSTUPOVÝ KĽÚČ, TERMÍNY


Registrácia: uzávierka 19. 10. príslušný rok

Školské kolo (Predkolo) – dobrovoľné, môžete si ho zrealizovať, ak máte v škole viac záujemcov, aj keď sa chcete zúčastniť po prvý raz. Pre viac informácií o licenciovanom školskom koordinátorovi, krúžku a registrácii škol. kola nás kontaktujte na: lupienok @ jazykovevzdelavanie.sk. Podmienkou pre udelenie statusu koordinátora je min. jedna predchádzajúca účasť pedagóga v projekte.


Postupové kolo (PK)

 • Termíny PK: prijímanie herbárov: do 25. 11., výsledky cca 15. 12.
 • Postupový kľúč: v každej vekovej kategórii môžu postúpiť do celoslovenského Finálového kola (FK) minimálne 0 a maximálne 30 (tridsať) lupienkových herbárov na základe rozhodnutia poroty.
 • Výstupy: e-certifikát účastníka Lupienka v hodnote 35€, radosť z tvorenia, precvičovanie jazyka a znalostí o prírode, e-publikácia (napr. e-omaľovánka na vytlačenie, e-knižka)

Celoslovenské Finálové kolo (FK / SR finále)

 • Termíny FK: realizácia – hodnotenie porotami dec.-jan.; výsledky cca 30. január
 • Výstupy: získanie e-diplomu v hodnote 55€; v každej vekovej kategórii vzíde víťaz, ktorý dostáva okrem e-diplomu v kat. I. darčekový kufrík a v kat. II. ruksak
 • Postupový kľúč: v každej vekovej kategórii víťaz FK v prípade konania sa automaticky postupuje na MK.

Medzinárodné kolo ~ International Round (MK / IR)

 • Termíny MK: realizuje sa v prípade uverejnenia na ročníkovej stránke – hodnotenie porotami február; výsledky cca 28. február
 • Výstupy: e-diplomy pre všetkých účastníkov MK v hodnote 75€ a vecná cena/poukaz pre víťazov v v oboch kategóriách (I. a II.)

IV. PRIHLÁŠKA A ZÁVER

a) Do Lupienku je potrebné sa prihlásiť. Vložné do projektu sa uvádza v prihláške na príslušný ročník a v prípade neúčasti sa nevracia.

b) Odoslaním prihlášky a zapojením sa do projektu KVET – Lupienok súhlasíme, že v prípade víťazstva pošleme e-mailom na lupienok @ jazykovevzdelavanie.sk 2 – 3 fotografie víťaza/ky s výhrou v priebehu do 15 dní odo dňa doručenia výhry.

c) Prihlásením sa do Lupienku záujemca potvrdzuje, že si prečítal tieto Pravidlá, porozumel im v plnom rozsahu a súhlasí s nimi a bude akceptovať aj prípadne zmeny vyplynuvšie z realizácie súťaže a že oznámené organizátorom na ročníkovej webovej stránke Lupienku. Zároveň potvrdzuje, že rozumie, že zapojením sa do projektu mu nevznikajú žiadne vlastnícke práva na projekt a že herbár vytvára na základe zadania, ku ktorému má vyhradené práva organizátor. Autor herbára je vlastníkom herbáru.

Organizátor má právo na akékoľvek zmeny a to bez uvedenia dôvodu.


PREDOŠLÉ ROČNÍKY