Jazykový kvet Lupienok

Jazykový kvet ~ Lupienok je postupový jazykovo-prirodovedno-umelecký projekt pre deti.

OBSAH: I. Kategórie; II. Propozície; III. Štruktúra (kolá) a termíny; IV. Prihláška a záver


I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

A. VEKOVÉ KATEGÓRIE:

 • I. ZŠ – deti do 10 rokov (resp. do 4. ročníka ZŠ vrátane)
 • II. ZŠ – žiaci 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných škôl

B. JAZYKOVÉ VERZIE

 • slovenčina (SLJ)
 • angličtina (AJ) v komb. so SLJ
 • ruština (RJ) v komb. so SLJ
 • španielčina (ŠJ) v komb. so SLJ
 • francúzština (FJ) v komb. so SLJ
 • nemčina (NJ) v komb. so SLJ

II. PROPOZÍCIE

a) Zadanie úlohy

Úlohou je ručne vytvoriť trojstranový lupienkový herbár s faktami a veršovánkami.

Na každej stráne herbáru má byť:

 1. Reálny lupienok z kvetu alebo lístoček stromu.
 2. Názov kvetu alebo názov stromu v jazyku zvolenej jazykovej verzie herbáru (viď Jazykové verzie vyššie) v kombinácii so slovenčinou (ak sa nejedná o kat. SLJ).
 3. Tri fakty o danom kvete alebo strome vo zvolenej jazykovej verzii a v kombinácii so slovenčinou (ak sa nejedná o kat. SLJ).
 4. Tri veršovánky o danom kvete alebo strome, každá v rozsahu 2 – 4 riadkov, vo zvolenej jazykovej verzii (napr. SLJ, RJ), veršovánky sú len vo zvolenom jazyku bez kombinácie so SLJ. VZOR: Gaštan gaštany nám dáva, celá trieda sa s nimi rada hráva.
 5. Strana môže byť dotvorená kresbou, ornamentom.
 6. Herbár musí mať titulnú stranu, na ktorej je uvedené: Jazykový kvet – Lupienok 2022; jazyková verzia; celé meno autora; vek autora; názov školy a mesto/obec alebo len mesto/obec, ak dieťa prihlasuje rodič (starý rodič)

VZOR

Jazykový kvet – Lupienok 2022

Adam Šikovný, 9 rokov

ZŠ Kreatívna, Mesto

b) Zaslanie lupienkového herbára

Herbár je potrebné nafotiť a poslať vo forme PowerPoint prezentácie alebo slideshow tak, aby usušené lupienky/lístky boli jasne viditeľné a texty čitateľné.

Lupienkový herbár odošlite do 25. novembra naraz jedným e-mailom na tieto 2 adresy: jazykove1 @ gmail.com a lupienok @ jazykovevzdelavanie.sk.

V maili uveďte:

 • a) kategóriu
 • b) celé meno a vek autora lupienkového herbáru – názov školy
 • c) celé meno + e-mail zodpovedného pedagóga alebo (starého) rodiča

VZOR:

I. SLJ

Adam Šikovný, 9 rokov – ZŠ Kreatívna, Mesto

Mgr. Laura Motivujúca, lauram @ mail.sk

Prijatie veršovaného herbáru je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do 7 dní.


III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE, POSTUPOVÝ KĽÚČ, TERMÍNY


Registrácia: otvorená

uzávierka 19. 10.

Školské kolo (Predkolo) – dobrovoľné, môžete si ho zrealizovať, ak máte v škole viac záujemcov. Realizáciu si môžete bezplatne zaevidovať na adrese lupienok @ jazykovevzdelavanie.sk.

V maili uveďte:

 1. ŠKOLSKÉ KOLO LUPIENOK
 2. Jazyk(y), napr. SLJ, AJ
 3. Celé meno a titul(y) zodpovedného pedagóga, napr. Mgr. Nataša Tvorivá
 4. E-mail a telefónne číslo zodpovedného pedagóga, napr. natt @ mail.sk, 090x 1111 333
 5. webstránku školy a termín realizácie škol. kola, napr. www.buducnost.sk, 18. 11. rok

Fotografie (2-3 ks) zo škol. kola môžete poslať spolu s herbárom(mi), ktoré posielate do Postupového kola (PK).


Postupové kolo (PK)

 • Termíny PK: prijímanie herbárov: do 25. 11., výsledky cca 15. 12.
 • Postupový kľúč: v každej vekovej kategórii môžu postúpiť do celoslovenského Finálového kola (FK) minimálne 0 a maximálne 30 (tridsať) lupienkových herbárov na základe rozhodnutia poroty.
 • Výstupy: e-certifikát účastník Lupienka, radosť z tvorenia, precvičovanie jazyka a znalostí o prírode, e-publikácia (napr. e-omaľovánka na vytlačenie, e-knižka)

Celoslovenské Finálové kolo (FK / SR finále)

 • Termíny FK: realizácia – hodnotenie porotami dec.-jan.; výsledky cca 30. január
 • Výstupy: získanie e-diplomu, v každej vekovej kategórii vzíde víťaz, ktorý dostáva okrem e-diplomu darčekový kufrík
 • Postupový kľúč: v každej vekovej kategórii víťaz FK automaticky postupuje na MK.

Medzinárodné kolo ~ International Round (MK / IR)

 • Termíny MK: realizácia – hodnotenie porotami február; výsledky cca 28. február
 • Výstupy: e-diplomy pre všetkých účastníkov MK a cena pre prvé miesta, ktorá bude oznámená pred MK na tejto stránke

IV. PRIHLÁŠKA A ZÁVER

a) Do Lupienku je potrebné sa prihlásiť. Vložné do projektu sa uvádza v prihláške na príslušný ročník a v prípade neúčasti sa nevracia.

b) Odoslaním prihlášky a zapojením sa do projektu KVET – Lupienok súhlasíme, že v prípade víťazstva pošleme e-mailom na lupienok @ jazykovevzdelavanie.sk 2 – 3 fotografie víťaza/ky s výhrou v priebehu do 15 dní odo dňa doručenia výhry.

c) Prihlásením sa do Lupienku záujemca potvrdzuje, že si prečítal tieto Pravidlá, porozumel im v plnom rozsahu a súhlasí s nimi a bude akceptovať aj prípadne zmeny vyplynuvšie z realizácie súťaže a oznámené organizátorom na ročníkovej webovej stránke Lupienku.

Organizátor má právo na akékoľvek zmeny a to bez uvedenia dôvodu.