KVET Lupienok 2022

Uzávierka prihlášok: 19. október 2021

Prijímanie Lupienkových herbárov s veršovánkami do: 25. november 2021

Realizácia:

  • Postupové kolo (PK): 25. 11. – 15. 12. 2021
  • Finálové kolo (FK, SR finále): do cca 30. 01. 2022

Zadanie je každý rok rovnaké – viď Pravidlá tu. TIP: Ak vás prírodoveda+jazyky bavia, môžete si tvoriť lupienkový veršovánkový herbár po celý rok, napr. do nejakého pekného šanónu a do Lupienku potom vybrať tri strany, s ktorými budete súťažiť.

Vložné:

  • ČLENOVIA 4€/1 lupienkový herbár
  • NEČLENOVIA: 5€/1 lupienkový herbár
  • Vložné môžete uhradiť aj z kreditu Tvorivé prasiatko. Uveďte Váš kód TP do Poznâmky v prihláške.

🌱

PRAVIDLÁ LUPIENKU TU

🌱

PROJEKTY

Najnovšie články: