KVET Lupienok 2024

🌱🌱🌱

VÝSLEDKY FINÁLOVÉHO KOLA

30. 1.: Diplomy za FK boli rozposlané. Pozrite si poštu.

29. 1.: Víťazstvo si tento raz odnášajú dievča a chlapec. Okrem víťazstva sme udelili aj dve ceny za najkrajší veršík a jednu cenu za tvorivé prevedenie. Viac v článku tu.

I. KATEGÓRIA VÍŤAZKA ~ 1. miesto

 • Horváthová Radoslava ~ ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín s dielkom v SLJ

II. KATEGÓRIA VÍŤAZ ~ 1. miesto

 • Berta Daniel ~ ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou s dielkom v AJ

Špeciálne ceny

 • NAJ veršík v RJ: Husárová Tamara ~ ZŠ, Školská 14, Bošany
 • NAJ veršík v NJ: Duranziová Veronika ~ ZŠ, Bošany
 • Tvoeivé prevedenie: Široká Daniela ~ ZŠ, ČSA 15,  Moldava nad Bodvou za dielko v AJ

Víťazom blahoželáme a posielame im e-diplomy a vecné ceny. Všetkým finalistom ďakujeme za účasť a posielame im e-diplomy a e-publukácie.

🌱 🌱 🌱

VÝSLEDKY PK

Článoček ku PK tu.

14. 12.: Autorky a autori, ktorých dielka postupujú do Finálového kola (sú usporiadaní abecedne podľa priezviska):

I. KATEGÓRIA

 • Gabrielová Mária ~ CZŠ sv. apoštola Pavla, Sihelné
 • Horváthová Radoslava ~ ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín 
 • Chudjaková Mária ~ CZŠ sv. apoštola, Sihelné
 • Spodniak Samuel ~ ZŠ L. Novomeského, Lučenec
 • Stone Amy ~ ZŠ, Severná 21, Moldava nad Bodvou
 • Tejbus Matyáš ~ ZŠ, Komenského 113, Lipany

II. KATEGÓRIA

 • Barániová Alexandra ~ ZŠ L. Novomeského, Lučenec
 • Basandová Simona ~ SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Beňušová Simona ~ ZŠ L. Novomeského, Lučenec
 • Berta Daniel ~ ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
 • Bíla Lujza ~ ZŠ, Bošany
 • Blažejová Nela ~ ZŠ s MŠ, Kočovce
 • Bočkayová Adela ~ ZŠ, Bošany
 • Bohucký Andrej ~ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
 • Cabadajová Linda ~ Spojená škola, Belá
 • Čopanová Natália ~  SZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice 
 • Dianová Terézia (SLJ. AJ) ~ Gymnázium, Dubnica nad Váhom
 • Dorniaková Emma ~ ZŠ, Komenskėho 2, Svit
 • Duranziová Veronika ~ ZŠ, Bošany 
 • Ferenčíková Ema ~ ZŠ, Školská 14, Bošany
 • Hájniková Bianca ~ ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou
 • Hajtolová Miriam ~ ZŠ L. Novomeského, Lučenec
 • Haňová Gréta ~ ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Horváthová Dominika ~ SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Horvátová Ela ~ ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Husárová Tamara ~ ZŠ, Školská 14, Bošany
 • Jakubčin Juraj ~ ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
 • Janco Jakub ~ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
 • Knollová Miriam ~ SZŠ, Galaktická 9, Košice
 • Kucejová Tereza ~ ZŠ L. Novomeského, Lučenec
 • Kyzúr Matej ~ ZŠ L. Novomeského, Lučenec
 • Lacká Emília ~ ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
 • Levková Kristína ~ ZŠ J. A. Komenského, Púchov
 • Lužová Alexandra ~ ZŠ s MŠ, Kočovce
 • Matiková Terézia ~ ZŠ, Zemanská 2, Krompachy
 • Mazánová Rebeka ~ ZŠ J. A. Komenského, Púchov
 • Medgyesiová Michaela ~ ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Musalová Petra (AJ, NJ) ~ ZŠ, Komenskėho 2, Svit
 • Nemšáková Viktória ~ ZŠ s MŠ, Kočovce
 • Pavlovičová Nina ~ ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Patyiová Lucia ~ ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Peťková Lilien Sofia ~  SZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice 
 • Pristašová Kristína ~ ZŠ s MŠ, Kočovce
 • Rigová Nela ~ ZŠ J. A. Komenského, Púchov
 • Richtáriková Ema ~ ZŠ, Školská 14, Bošany
 • Sobotová Natália ~ Gymnázium, Dubnica nad Váhom
 • Svorad Marek ~ ZŠ L. Novomeského, Lučenec
 • Široká Daniela ~ ZŠ, ČSA 15,  Moldava nad Bodvou 
 • Triščová Rebeca ~ SZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice 
 • Tulisová Bianca ~ ZŠ s MŠ, Kočovce
 • Urbanová Sophia ~ ZŠ s MŠ, Kočovce
 • Valachová Alžbeta ~ ZŠ J. A. Komenského, Púchov
 • Valachová Michaela ~ ZŠ J. A. Komenského, Púchov
 • Vlčková Jana ~ ZŠ, Bošany
 • Zima Jakub ~ ZŠ, Severná 21, Moldava nad Bodvou 
 • Zuziaková Patrícia ~ Spojená škola, Belá
 • Zuziaková Sofia ~ Spojená škola, Belá

Všetkým účastníkom PK ďakujeme za účasť a postupujúcim blahoželáme k postupu.

Posielame vám všetkým e-mail s info o e-certifikátoch a e-knižkách a želáme …

🌱🌱🌱

20. 10.: Prijali sme prihlášky pre verzie: SLJ, AJ, RJ, NJ, FJ

Tešíme sa na herbáre.

🌱🌱🌱

TERMÍNY

Registrácia prihlášok: do 19. októbra 2023 UKONČENÁ

Prijímanie Lupienkových herbárov s veršovánkami do: 25. november 2023 UKONČENÉ

Realizácia:

 • Postupové kolo (PK): 25. 11. – 15. 12. 2023 ZREALIZOVANÉ
 • Finálové kolo (FK / SR finále): do cca 30. 01. 2024 ZREALIZOVANÉ

Zadanie je každý rok rovnaké – viď Pravidlá tu. TIP: Ak vás prírodoveda+jazyky bavia, môžete si tvoriť lupienkový veršovánkový herbár po celý rok, napr. do nejakého pekného šanónu a do Lupienku potom poslať vybrané tri listy.