KVET ~ Filmárikovia 2024

TERMÍNY

  • Prihlasovanie do: 19. október 2023
  • Zaslanie filmov do Postupového kola (PK): 24. – 31. január 2024
  • Realizácia PK: február 2024
  • Realizácia FK: marec 2024

JAZYKY: AJ, SLJ, RJ, ŠJ, FJ