KVET – Filmárikovia

KVET FilmárikoviaARR je postupová jazykovo-umelecká súťaž pre deti a mládež v tvorbe vlastných krátkych filmov.

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

A. VEKOVÉ KATEGÓRIE:

 • ZŠ I., II. – žiaci základných škôl a príslušných ročníkov osemročných škôl
 • SŠ III. – študenti stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných škôl

B. JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

 • slovenčina (SLJ)
 • angličtina (AJ)
 • ruština (RJ)
 • španielčina (ŠJ)
 • nemčina (NJ)
 • francúzština (FJ)
 • INSLOGERO

C. VETVY

 • monofilm (MF) – film s jedným účinkujúcim
 • tímový film (TF) – dvaja a viac účinkujúcich

D. TYP TVORBY

 • Vlastná tvorba (VT)

II. PROPOZÍCIE

a) Trvanie filmu:

 • minimálne trvanie: 5 minút
 • maximálne trvanie: 30 minút

b) Téma:

 • ľubovoľná téma

c) Zaslanie filmu

Inštrukcie ku zaslaniu filmu obdržia prihlásení účastníci v potvrdení o kompletnosti ich prihlášky do projektu.

III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE A POSTUPOVÝ KĽÚČ

KOLÁ SÚŤAŽE

Prihlasovanie: do 19. októbra

Regionálne Postupové kolá (RPK)

 • Termíny: prijímanie filmov 24. – 31. január
 • Realizácia: február; realizuje sa na úrovni: západoslovenský región (BA, NR, TT kraj), stredoslovenský región (BB, TN, ZA kraj) a východoslovenský región (KE, PO kraj)
 • Postupový kľúč: v každej vekovej kategórii, t. j. ZŠ, SŠ, môžu postúpiť z regiónu do celoslovenského Finálového kola 0 – 6 (nula až šesť) filmov/jazyk na základe rozhodnutia poroty
 • Výstupy: e-certifikát, radosť z tvorenia, precvičovanie jazyka, e-knižka

Celoslovenské Finálové kolo (FK / SR finále)

 • Termín realizácie: marec
 • Realizácia: realizuje sa na úrovni: celoslovenské kolo (SR), poroty udeľujú filmom miesta 1. – 4..
 • Výstupy: e-diplomy, radosť z tvorenia a prínosu pre seba, e-knižka, prvé miesta v ZŠ a SŠ vecná cena

Filmy sa posielajú jedenkrát (do Postupového kola koncom januára), preto si ten svoj vytvotte tip top.

IV. ZÁVER

Vložné do projektu sa uvádza v prihláške na príslušný ročník a v prípade neúčasti sa nevracia.

Prihlásením sa do Filmarikovia záujemca potvrdzuje, že si prečítal tieto Pravidlá, porozumel im v plnom rozsahu a súhlasí s nimi a bude akceptovať aj prípadne zmeny vyplynuvšie z realizácie súťaže a oznámené organizátorom na ročníkovej webovej stránke Filmarikovoa.

Organizátor má právo na akékoľvek zmeny a to bez uvedenia dôvodu.


>> Iné projekty

Najnovšie články: