streda, 24 apríla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Novoročné anglické blahoželania

Nový rok je tu a s ním aj veľa nových očakávaní, predsavzatí a dobrodružstiev. Ako v každom novom roku, aj v tomto si budeme želať, aby bol aspoň tak dobrý (ak nie lepší) ako predchádzajúci. S týmto sa spájajú tradičné novoročné blahoželania, ktoré sú svojim spôsobom klišé. Poďme si ich zopakovať, či predstaviť v anglickom jazyku.

Ako býva zvykom, anglický jazyk je v tomto smere dosť kvetnatý, čiže mnoho prekladov do slovenčiny nebude dávať adekvátny zmysel. Napriek tomu si ich uvedieme a trocha si ich prispôsobíme slovenskému jazyku, ak to bude možné.

 1. Have a sparkling New Year! – Majte §žiarivý Nový rok!
 2. Here’s to what’s to be in 2023! – Nech sa deje, čo sa má v roku 2023!
 3. Same time next year? – Uvidíme sa v rovnaký čas na budúci rok?
 4. Sorry I didn’t get my Christmas card out on time! – Prepáč, nedostal som vianočný pozdrav načas! (tak píšem teraz)
 5. New adventures are around the corner. Happy New Year! – Nové dobrodružstvá sú hneď za rohom. Šťastný Nový rok!
 6. Make way for 2023! – Urob priestor pre rok 2023!
 7. I said this 365 days ago, but happy New Year! – Povedal som ti to pred 365 dňami, ale… šťastný Nový rok!
 8. May the new year bless you with health, wealth, and happiness. – Nech ti nový rok prinesie veľa zdravia, bohatstva a šťastia.
 9. Out with the old, in with the new! Happy New Year! – Preč so starým, sem s novým! Šťastný Nový rok!
 10. Here’s hoping you make the most of 2023! – Dúfam, že si v roku 2023 toho užiješ čo najviac!
 11. May the new year bring you peace, joy, and happiness. – Nech ti nový rok prinesie mier, radosť a šťastie!
 12. Wishing you and yours health and prosperity in the new year. – Prajem ti a celej tvojej rodine v novom roku veľa zdravia a prosperity.
 13. Let your dreams take flight in the new year! – Nech sa v novom roku stane všetky tvoje sny skutočnosťou!
 14. What a year! I’m so thankful for your friendship today and every day. – To je rok! Som vďačný za tvoje priateľstvo dnes aj každý jeden deň.
 15. It’s a new year. Let’s celebrate! – Nový rok je tu. Poďme to osláviť!
 16. Started from the bottom and now we’re here. – Začali sme od nuly a teraz sme tu.
 17. We made it! Here’s to more adventures together in 2023. – Dokázali sme to! Poďme zažiť viac spoločných dobrodružstiev v roku 2023.
 18. Each year I spend with you is the best one yet! Here’s to making more memories in 2023. – Každý rok, ktorý trávim s tebou bol doteraz ten najlepší! Spravme si viac spomienok v roku 2023.
 19. Here’s to a fresh start in 2023. I can’t wait to see what it brings for you. – Poďme začať odznova v roku 2023. Nemôžem sa dočkať, čo ti tento rok prinesie.
 20. Take a moment to reflect on how much you accomplished in 2022. There’s no limit to what you can do in 2023! – Na chvíľu sa zamysli, koľko si toho dokázal v roku 2022. Neexistujú hranice, ktoré by si neprekročil v roku 2023!
 21. Tomorrow, is the first blank page of a 365-page book. Write a good one! – Zajtra začína prvá prázdna strana knihy, ktorá má 365 strán. Začni ju s optimizmom!
 22. Here’s to 2023! I’m excited to see what the new year brings. – Je tu rok 2023! Som nadšený z toho, čo nám nový rok prinesie.
 23. Have a restful holiday. See you in the new year.– – Maj pohodové prázdniny. Vidíme sa v novom roku.
 24. Thank you for all you have done for me in the past year—I couldn’t have done it without you! – Ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa urobil/a po minulé roky – bez teba by som to nedokázal!
 25. Wishing you and your family health, happiness, and prosperity in the new year. – Želám tebe a tvojej rodine zdravie, šťastie a prosperitu v novom roku.

Aké je vaše obľúbené novoročné blahoželanie?

Ďalšie články:

Tvorba minulého času pravidelných anglických slovies

Vianočné a novoročné blahoželania

zykoch

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

50 populárnych anglických textových skratiek