piatok, 19 júla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Stupňovanie prídavných mien v slovenčine

Stupňovanie prídavných mien v slovenčine je pravidelné a nepravidelné.

Pravidelné stupňovanie

1. stupeň: vysoký dom, nízky krík, tenký zošit, milý predavač, ľahký jazyk, ťažký ruksak, starý mobil, láskavý človek, milá pani, veselá knižka, múdra teta, vľúdna žena, vtipný príbeh, tiché mesto, nové okno …

2. stupeň (komparatív): tvorí sa pomocou prípon -ší / -šia / -šie a -ejší / -ejšia / -ejšie pridaných ku kmeňu slova, napr.:

  • vyšší dom, nižší krík, tenší zošit, milší predavač, ľahší jazyk, ťažší ruksak, starší mobil, milšia pani, veselšia knižka, tichšie mesto, novšie okno …
  • vtipnejší príbeh, láskavejší človek, rozumnejšia teta, vľúdnejšia žena

3. stupeň (superlatív): tvorí sa pridaním predpony naj- ku 2. stupňu, napr.:

  • najvyšší dom, najnižší krík, najtenší zošit, najláskavejší človek, najvľúdnejšia žena, najmilšia pani, najveselšia knižka, najnovšie okno

Nepravidelné stupňovanie

Nepravidelné stupňovanie majú prídavné mená:

dobrý, zlý, pekný, malý, veľký

Pri nepravidelnom stupňovaní sa mení koreň slova:

  • dobrý > lepší > najlepší
  • zlý > horší > najhorší
  • pekný > krajší > najkrajší
  • malý > menší > najmenší
  • veľký > väčší > najväčší

Prídavné mená

Vybrané slová

Spodobovanie