piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Oslovenie v angličtine

Oslovenie rozlišujeme a použijeme podľa toho, či ide o formálnu alebo neformálnu situáciu.

Ako prvé je podststnê rozumieť niekoľkým výrazom, ktoré si ukážeme na autoroch Mary Wollstonecraft Shelley a Arthur Conan Doyle:

first name = krstné meno: Mary, Arthur

surname / last name / family name = priezvisko: Shelley, Doyle

maiden name = priezvisko vydatej ženy za slobodna: Godwin (Shelley za slobodna)

middle name = stredné meno: Wollstonecraft, Conan

full name = celé meno: Arthur Conan Doyle

Formálna situácia

  • v práci, v škole, v písomnej korešpondencii, pri prvom kontakte ..

Ak nepoznáme meno osoby, použijeme výraz Madam pri oslovení ženy alebo Sir pri oslovení muža.

napr. v liste, e-maili:

Dear Sir,

I am writing to …

alebo v hovorenej forme:

Excuse me, Sir / Madam …

Good morning, Madam / Sir.

Ak poznáme meno osoby, použijeme tieto výrazy:

Miss [Miss] ~ slečna: používame pri oslovení ženy, ktorá nie je vydatá, napr. Miss Godwin

Mrs. [MIsses] ~ pani: používame pri oslovení vydatej ženy, napr. Mrs. Shelley

Ms: používame pri oslovení ženy vydatej a nevydatej ženy, hlavne, keď nepozáme jej stav, napr. Ms Anderson

Mr. [Mister] ~ pán: používame pri oslovení muža, napr. Mr. Doyle

Pri oslovení množstva žien a mužov naraz, napr. na nejakom hromadnom podujatí, koncerte apod. sa používa oslovenie Ladies and gentlemen ~ Dámy a páni…

Neformálna situácia

V menej formálnych a neformálnych situáciách sa zvykne používať oslovenie krstným menom, napr.:

Hello Arthur!

Good morning Mary!

Medzi priateľmi sú rozšírené nicknames ~ prezývky.

A nakoniec tu ešte máme pet names ~ mená pre miláčikov – deti, partnerov, členov rodiny, najlepších priateľov … , napr. honey, darling, babe, love, sweetie, etc.

Užitočné vetičky súvisiace s oslovením

  • Is it OK if I call you …? Yes, you can call me …
  • Can I call you …? – Yes, you can.
  • Pleease call me Mary / Arthur / Mimie
  • You can call me Artie / Mary / …

Veľké písmená v angličtine

Najzábavnejšie slová v angličtine