štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI

Ako vznikol Oxford English Dictionary?

 

Oxford English Dictionary (OED) je všeobecne považovaný za autoritu v anglickom jazyku.

Počiatky slovníka siahajú do roku 1857, keď sa členovia Filologickej spoločnosti v Londýne rozhodli, že existujúce slovníky v anglickom jazyku sú neúplné a nedostatočné, a požadovali úplné opätovné preskúmanie jazyka.

V roku 1879 spoločnosť uzavrela dohodu s Oxford University Press a Jamesom A. H. Murrayom o začatí prác na New English Dictionary – pod týmto názvom bol vtedy známy dnešný Oxford English Dictionary.

Nový slovník bol naplánovaný ako štvordielne, 6 400-stranové dielo so slovnou zásobou od obdobia rannej strednej angličtiny (1150 n. l.).

Odhadovalo sa, že projekt bude hotový približne o desať rokov.

O päť rokov neskôr, keď sa Murray a jeho kolegovia dostali iba po slovo ant, uvedomili si, že musia prehodnotiť svoj časový harmonogra. Prvú časť sa im podarilo vydať v roku 1884.

Práce na slovníku pokračovali v nasledujúcich štyroch desaťročiach. Murrayov tím vyrábal zväzok za zväzkom až nakoniec v apríli 1928 vyšiel posledný zväzok.

Namiesto 6 400 strán v štyroch zväzkoch mal A New English Dictionary on Historical Principles viac ako 400 000 slov a fráz v desiatich zväzkoch.

Murray sa, žiaľ, nedožil dokončenia svojho veľkého diela, prrtože zomrel v roku 1915.

Každý živý jazyk sa neustále mení a preto žiadny slovník nie je nikdy skutočne hotový.

Len čo bolo hotových pôvodných desať zväzkov slovníka, Craigie a Cibuľa, dvaja redaktori, ktorí sa projektu zúčastnili, ho začali aktualizovať.

V roku 1933 vyšiel jednozväzkový Supplement (Dodatok) ku 12-zväzkovému slovníku s novým názvom Oxford English Dictionary – názov, ktorý sa používa dodnes.

V roku 1982, keď Burchfield dokončieval aktualizovaný štvorzväzkový Supplement, Oxford University Press diskutovala o tom, že slovník by sa mal zmodernizovať a zdrojový materiál by sa mal presunúť z papiera na elektronické médium. Do New Oxford English Dictionary sa pustil tím tvorcov v roku 1984.

Projektovému tímu sa celkovo podarilo dokončiť zhruba 85% percent práce pomocou softvéru, ale zvyšných 15 percent si vyžadovalo kritické oko editorov.

Vrcholom tejto náročnej úlohy bolo typové vydanie a následná tlač slovníka, druhé vydanie v roku 1989.

V roku 1992 sa Oxford English Dictionary opäť zapísal do histórie, keď vyšlo vydanie diela na CD-ROM.

Dnes je slovník opäť v úprave. Pokračuje v technologických inováciách a je k dispozícii ako online publikácia. Je to živý dokument, ktorý rastie a mení sa a poskytuje záznam o vývoji angličtiny.

OED vydáva štyri aktualizácie ročne.

 

10 najnovších slov v OED

Zmiznú nepravidelné slovesá v angličtine?

Tvorenie slov –  prípony

 

Zdroj: spracované z OED