Registrácia Jazykové ESO 2024

💎💎💎

Cez formulár nižšie môžete zaregistrovať  do projektu Jazykové ESO:

  • seba
  • svojho učiteľa jazyka/ov
  • svojho žiaka/žiakov

ROČNÍKY: 2024 2021 2020