pondelok, 22 apríla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, FRANCÚZŠTINA, ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Hra Pomalý pekár Slow Baker

Táto hra, podobne ako Are you…?, je zameraná na precvičenie si prídavných mien tentokrát v spojení s profesiami. Dá sa hrať s menším aj väčším počtom detí.

 

Čo potrebujeme?

– dve sady papierikov so slovnou zásobou, v jednej sú prídavné mená a v druhej podstatné mená-profesie

 

Ako to urobíme? 

1) Papieriky rozdelíme do dvoch kôpok nápismi nadol. 

2) Deti si postupne chodia vytiahnuť po jednom papieriku z každej kôpky a profesiu zahrajú aj s jej vlastnosťou, opisom (napr. slow shop-assistant – zahrajú pomalého predavača) a zvyšok triedy sa profesiu aj vlastnosť snaží uhádnuť. Keď ju niekto uhádne “herec” napíše svoju dvojicu slov na tabuľu.

Obmenou je, že vytvoríme skupinky žiakov a tie súťažia proti sebe. Za každú uhádnutú profesiu získava skupina bod, za uhádnutie vlastnosti ďalší bod. 

3) Výrazy napísané “hercami” na tabuľu potom využijeme na ďalšie aktivity, napr.:

  • deti majú vytvoriť vo dvojiciach otázky a odpovede (Are you a lazy cook? – No, I am not. / Do you like funny teachers? – Yes, I do.)
  • skupinky sa striedajú vo vyhláskovaní daných výrazov
  • každá skupinka si má vybrať určitý počet výrazov a vytvoriť krátky príbeh, v ktorom ich použije

 

Hru si môžete zahrať aj doma, dieťa si vyberá postupne papieriky a hrá profesiu aj s vlastnosťou a rodič háda, pri viacerých deťoch môžu deti hádať vzájomne, alebo sa môžete zahrať “bitku” medzi deťmi a rodičmi :). 

Stiahnite si súbor s pripravenými prídavnými menami a profesiami, stačí ho už len vytlačiť, nastrihať a s deťmi sa hrať.

Hra Pomalý pekár

AJ verzia

Slovenčina SFF verzia

ŠPJ verzia

Najnovšie články