Hra Pomalý pekár Slow Baker

Táto hra, podobne ako Are you…?, je zameraná na precvičenie si prídavných mien tentokrát v spojení s profesiami. Dá sa hrať s menším aj väčším počtom detí.

 

Čo potrebujeme?

– dve sady papierikov so slovnou zásobou, v jednej sú prídavné mená a v druhej podstatné mená-profesie

 

Ako to urobíme? 

1) Papieriky rozdelíme do dvoch kôpok nápismi nadol. 

2) Deti si postupne chodia vytiahnuť po jednom papieriku z každej kôpky a profesiu zahrajú aj s jej vlastnosťou, opisom (napr. slow shop-assistant – zahrajú pomalého predavača) a zvyšok triedy sa profesiu aj vlastnosť snaží uhádnuť. Keď ju niekto uhádne “herec” napíše svoju dvojicu slov na tabuľu.

Obmenou je, že vytvoríme skupinky žiakov a tie súťažia proti sebe. Za každú uhádnutú profesiu získava skupina bod, za uhádnutie vlastnosti ďalší bod. 

3) Výrazy napísané “hercami” na tabuľu potom využijeme na ďalšie aktivity, napr.:

  • deti majú vytvoriť vo dvojiciach otázky a odpovede (Are you a lazy cook? – No, I am not. / Do you like funny teachers? – Yes, I do.)
  • skupinky sa striedajú vo vyhláskovaní daných výrazov
  • každá skupinka si má vybrať určitý počet výrazov a vytvoriť krátky príbeh, v ktorom ich použije

 

Hru si môžete zahrať aj doma, dieťa si vyberá postupne papieriky a hrá profesiu aj s vlastnosťou a rodič háda, pri viacerých deťoch môžu deti hádať vzájomne, alebo sa môžete zahrať “bitku” medzi deťmi a rodičmi :). 

Stiahnite si súbor s pripravenými prídavnými menami a profesiami, stačí ho už len vytlačiť, nastrihať a s deťmi sa hrať.

Hra Pomalý pekár

AJ verzia

Slovenčina SFF verzia

ŠPJ verzia

Najnovšie články

 

About the author

Ahojte, volám sa Paula a som "šialená" učiteľka angličtiny na ZŠ. Moja práca je aj mojím koníčkom, rada robím hodiny pre deti zaujímavé, veselé. Jediným tmavým mrakom je to odmeňovanie našej učiteľskej práce... Vymyslela som si tu pre vás taký seriál s rôznymi aktivitami, ktoré som odskúšala. Niektoré asi aj poznáte a možno niektoré nie. Okrem jazykov sa rada venujem svojej rodinke tvorenej manželom so stoickým pokojom voči mojim nápadom ;D a dvomi malými raketami, ktoré majú vkuse nabité baterky. A rada vypekám koláčiky.