piatok, 19 júla, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

51 základných komunikačných francúzskych fráz v triede

Nový cudzí jazyk sa môžeme naučiť na rôznych miestach a pri rôznych príležitostiach. Najčastejšie k nemu dôjdeme behom školskej dochádzky alebo sa kvôli nemu prihlásime do jazykovej školy. Prvýkrát sa ním pokúšame rozprávať v triede a práve základné frázy vo francúzskom jazyku počas výučby si predstavíme v tomto článku.

Začiatky vždy bývajú najťažšie, ale práve od nich sa bude odvíjať naša celková motivácia a postoj k jazyku. Dôležité je, aby sme nemali stres a nebáli sa rozprávať a učiť sa, napriek chybám, ktoré nastávajú u každého. Ak práve začínate s francúzštinou, precvičte si frázy, ktoré sú uvedené nižšie.

1. Écoutez et répétez les phrases.1. Počúvajte a opakujte vety.
2. Je voudrais poser une question.2. Chcel by som sa opýtať.
3. Qu’est-ce que ça veut dire ?3. Čo to znamená?
4. Qu’est-ce que c’est ?4. Čo je to?
5. Ça se prononce comment ?5. Ako sa to vyslovuje?
6. Je ne comprends pas.6. Nerozumiem.
7. Je n’ai pas bien compris.7. Nepochopil som to správne.
8. Vous pouvez expliquer encore une fois, s’il vous plaît ?8. Môžete to prosím vysvetliť ešte raz?
9. Je ne comprends pas ce qu’il faut faire.9. Nerozumiem, čo mám robiť.
10. Est-ce qu’il y a des devoirs?10. Máme nejaké domáce úlohy?
11. Je suis désolé, j’ai oublié mes devoirs à la maison.11. Prepáčte, zabudol som si domácu úlohu.
12. Est-ce que c’est possible d’apporter mon devoir demain ?12. Môžem priniesť domácu úlohu zajtra?
13. Est-ce que je peux aller aux toilettes ?13. Môžem ísť na toaletu?
14. Excusez-moi, je ne me sens pas bien, est-ce que je peux aller à l’infirmerie ?14. Prepáčte, necítim sa dobre, môžem ísť na maródku?
15. Ca va comme ça ? // Je ne sais pas.15. Ako sa máme? // Neviem.
16. J’ai oublié.16. Zabudol som.
17. Je serai absent demain.17. Zajtra budem preč.
18. Je serai absent la semaine prochaine.18. Budúci týždeň budem preč.
19. J’étais absent la semaine dernière.19. Minulý týždeň som bol preč.
20. Merci.20. Ďakujem.
21. Épelez.21. Hláskujte.
22. Écrivez.22. Píšte.
23. Écoutez.23. Počúvajte.
24. Répétez.24. Opakujte.
25. Ne regardez pas le livre.25. Nepozeraj do knihy.
26. Ouvrez votre livre.26. Otvorte knihu.
27. Fermez le livre.27. Zatvorte knihu.
28. Attendez.28. Počkajte.
29. Encore une fois.29. Ešte raz.
30. Peut-on utiliser le dictionnaire ?30. Môžeme použiť slovník?
31. C’est pour quand ?31. Kedy je to?
32. Vous pouvez m’aider ?32. Môžete mi pomôcť?
33. Venez ici.33. Poďte sem.
34. Venez au tableau.34. Poďte k tabuli.
35. Qui est absent ?35. Kto chýba?
36. Est-ce qu’il y a un volontaire ?36. Je tu nejaký dobrovoľník?
37. Vous avez 10 minutes pour faire le test.37. Na test máte 10 minút.
38. C’est fini.38. Odovzdajte.
39. Travaillez par groupe de deux personnes.39. Pracujte v dvojčlenných skupinách.
40. Faites des groupes de trois personnes.40. Vytvorte trojčlenné skupiny.
41. Demandez à votre voisin.41. Opýtajte sa svojho suseda.
42. Bonjour.42. Dobrý deň.
43. Au revoir.43. Dovidenia.
44. À demain.44. Uvidíme sa zajtra.
45. À la semaine prochaine.45. Uvidíme sa budúci týždeň.
46. Bonnes vacances.46. ​​Pekné prázdniny.
47. Bonne journée.47. Pekný (zvyšok) dňa.
48. Bonne soirée.48. Dobrý večer.
49. Bon anniversaire.49. Všetko najlepšie k narodeninám.
50. Joyeux Noël.50. Veselé Vianoce.
51. Bonne année.51. Šťastný nový rok.
Tabuľka základných komunikačných francúzskych fráz v triede

Pevne verím, že si niektoré frázy naštudujete a s chuťou sa pustíte do štúdia tohto jazyka.

Ďalšie články:

50 populárnych anglických textových skratiek

Neformálne anglické zlúčené slová

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske zamilované frázy

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1