štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Hra Are you …?

 

Táto hra je skvelá na precvičenie prídavných mien opisujúcich náladu, povahu, vlastnosti a stav  človeka. Je možné použiť ju na hodine akéhokoľvek jazyka a môžete sa ju zahrať aj doma.

 

Čo potrebujeme?

– tabuľu / papier, kriedy/fixu alebo pero

 

Ako to urobíme?

1) Najskôr si na tabuľu (doma na papier, ak nemáme tabuľu) napíšeme spoločne s deťmi prídavné mená, ktoré už poznajú. Ak chceme rozšíriť slovnú zásobu pridáme k nim 1- 2 nové.

2) Jedného žiaka pošleme za dvere a s ostatnými sa potichu dohodneme, ktorú vlastnosť, náladu, stav budeme hrať a potom ho zavoláme naspäť.

3) Vybraté prídavné meno hráme a “vyhnaný” žiak ho musí uhádnuť a označiť v zozname na tabuli / papieri. Ak už sú žiaci zdatnejší v jazyku, môžu sa pýtať otázky.    

Vzorový zoznam prídavných mien v AJ: 

happy

sad

furious

lazy

scared

slow

quick

selfish

generous

tired

hungry

thirsty

 

Are you HAPPY?

H – healthy  A – amazing  P – pretty  P – peaceful  Y – young(ster)