piatok, 19 júla, 2024

UČÍME (sa) JAZYKY

Jazykovka alebo súkromný lektor?

Rozhodli ste sa naučiť cudzí jazyk a zvažujete, aká forma je pre vás najlepšia a najvýhodnejšia? Pozrime sa spolu na stručné porovnanie kurzov v jazykovke a u súkromného lektora.

 

Väčšina jazykoviek funguje prioritne formou skupinových kurzov a lektori zasa formou individuálnych hodín.

 

Skupinový kurz

= viac študentov = nižšia suma za kurz na jednotlivca
= viac sociálnych kontaktov a možnosť porovnávať sa v jazyku s inými a “súperiť” s nimi
= možnosť rôznych výhod, ktoré jazykovky ponúkajú svojim študentom
= menej času na vlastnú realizáciu a používanie jazyka priamo počas hodiny (hlavne pri kurzoch s počtom študentov viac ako 8)
= menej času na individuálne vysvetlenie toho, čo práve vy “nechápete”
= testovanie, na ktoré je možné pozerať sa z dvoch uhlov: môže byť zbytočne stresujúce a zaťažujúce, ak sa chcete učiť jazyk hlavne pre seba, zo záujmu; na druhej strane, ak je vašim cieľom napr. získať jazykový certifikát, je priebežné testovanie veľkým plusom nielen z hľadiska zisťovania toho, čo ovládate, ale aj ako príprava a tréning na samotnú medzinárodnú skúšku
= pravidelný čas výučby
= v prípade vynechania hodiny/hodín už nemusíte stíhať “naskočiť na rozbehnutý vlak” a doháňať učivo, ktoré bolo na kurze prebrané počas vašej neprítomnosti (niektoré JŠ však dokážu ponúknuť konzultácie o vymeškanom učive)
= skupinky sú jednoznačne výhodou pri detských kurzoch, deti sa ľahšie a radšej učia s inými deťmi, pretože je to zábavnejšie

 

Individuálna hodina s lektorom

= máte lektora len pre seba a môžete ísť v učení sa vlastným tempom
= hodiny je možné zamerať výhradne na to, čo sa potrebujete naučiť v jazyku práve vy
= väčšia časová flexibilita – s lektorom sa ľahšie dohodnete na náhradnej hodine, pridaní ďalšej hodiny pre intenzívnejšie precvičenie jazyka (napr. konverzácie pred služobnou cestou do zahraničia) a “nevypadnete z vlaku”, keď náhodou ochoriete, či neprídete na hodinu kvôli iným dôvodom
= máte viac času na aktívne precvičovanie a používanie jazyka počas hodiny
= ak sa neradi porovnávate a “súperite” je individuálka tiež výhodnejšia
= vyššia cena za hodinu, keďže lektora platíte len sami
= intenzívnejšia možnosť prípravy na medzinárodnú skúšku, keďže lektor sa venuje len vám
= hodiny môžu prebiehať aj priamo u vás doma (výhoda v úspore času na cestovanie na hodinu, na druhej strane iné prostredie ako domáce môže byť osviežujúcou zmenou a tiež sa z hodín jazyka stane istý “rituál”, koníček a to je pozitívny faktor) 

Samozrejme na jazykovom trhu natrafíte aj na súkromných lektorov ponúkajúcich hodiny v mini skupinkách, kedy je cena na jednotlivca nižšia a tieto mini kurzy môžu byť cenovo výhodnejšie v porovnaní s kurzami na jazykových školách, hlavne ak poskytnete vlastné priestory, resp. lektor neplatí priestory.

Jazykovky zasa ponúkajú takisto aj možnosť individuálnych hodín (one-to-one) a vždy dostanete platný doklad, ktorý si môžete dať napr. do nákladov (pri súkromnom lektorovi to tak byť nemusí, hlavne v prípade doučovaní študentami a pod.).    

 

Položte si teraz pár otázok:

  • Aký som typ? Spoločenský, samotársky? Súťaživý? Neznášam súperenie?
  • Prečo sa chcem, alebo potrebujem, naučiť jazyk? Čo chcem v jazyku dosiahnuť? (Potrebujem “len” hovoriť kvôli práci. Chcem získať jazykový certifikát. Potrebujem doučiť deti. Atď..)
  • Kto bude platiť za hodiny? Firma? Ja? Aký mám k dispozícii rozpočet?

Potom už len stačí zapísať sa v jazykovke alebo si nájsť súkromného lektora.

 

6 základných otázok pri prihlasovaní sa do kurzu

Ako si vybrať jazykovku?