štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Hra Naše mesto

 

S touto hrou si zopakujeme / precvičíme slovnú zásobu, orientáciu v meste a otázky. Pri vytváraní mesta deťmi aj tvorivosť a predstavivosť.

 

Čo potrebujeme?

  • krabice, z ktorých si spolu s deťmi vyrobíme budovy mestečka s nápismi a adresami v danom jazyku / alebo si vytvoríme len nápisy na kartónový papier a tie rozložíme sa stoličky a lavice, z ktorých sme si vytvorili mestečko

 

Ako to urobíme?

  1. Z detí určíme 2 – 3 poštárov, ktorým dáme list, ktorý majú doručiť na nejakú adresu / alebo turistov, ktorým dáme adresu, na ktorú sa majú dostať v mestečku, ktoré sme si vytvorili.
  2. Ostatné deti sa rozmiestnia v mestečku (môžeme im priradiť povolania, napr. policajti, predavači, ujo na vychádzke so psom, atď.).
  3. Každému poštárovi / turistovi dáme list / adresu, na ktorú sa má dostať a odštartujeme ich. Ich úlohou je pýtať sa ľudí v mestečku na cestu (Ako sa dostanem…? Kde je…?) a pohybovať sa podľa odpovedí.
  4. Víťazom sa stáva poštár / turista, ktorý sa dostane k miestu určenia, čo najskôr.
  5. Alternatívou je rozdeliť deti do tímov, napr. podľa farieb (červený tím, modrý tím…) a poštár / turista sa môže pýtať na cestu len členov svojho tímu a víťazom sa stáva tím, ktorého poštár / turista sa dostal na určenú adresu / miesto najskôr alebo v určenom časovom limite.

 

Stiahnite si zoznam budov / adries do mestečka

v angličtine