piatok, 19 júla, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY

IPA – idem pre auto, alebo …

 

Svet okolo nás je plný kade-akých skratiek. Niektoré sú zbytočné, niektoré užitočné a niektoré špecifické pre nejakú oblasť. Pre fanúšikov jazykov je jednou zo skratiek, ktoré sa oplatí poznať IPA, v plnom znení International Phonetic Alphabet – Medzinárodná fonetická abeceda.

Je to systém fonetického prepisu zvukov, ktoré sa používajú v ľudskej reči všetkých hovorených jazykov.

IPA bola vytvorená v 19. storočí a odvtedy sa viackrát aktualizovala jazykovedcami z International Phonetic Association. Posledná aktualizácia bola v roku 2015 – tabuľku IPA v pdf si môžete stiahnuť tu.

 

Pozrime si niekoľko príkladov využitia symbolov IPA pre výslovnosť v angličtine.

Krátke samohlásky – Short Vowels

IPA príklady examples
e/ɛ letter. went
æ cat, hand, flat
ʌ love, one, fun
ʊ book, cook
ɒ top, watch
ə mother. again

Dlhé samohlásky – Long Vowels

IPA príklady examples
i: need, team
ɜ: heard, third
ɔ: talk, bored
u: boot, lose
ɑ: car, hard

Pár príkladov prepisu celývh slov:

  • send a letter:  [sɛnd ə ˈlɛtə]
  • went by car [wɛnt baɪ kɑː]
  • love fun [lʌv fʌn]
  • read a book [ri:d ə bʊk]
  • watch it again [wɒʧ ɪt əˈgɛn]

Ak potrebujete prepis zvuku slov, či textu v angličtine a chcete si výslovnosť aj vypočuť, pomôže vám tento nástroj. Vybrať si môžete britskú alebo americkú verziu angličtiny.

 

Chcete ovládať veľa slov?

Online čitáreň

What’s up?

 

Zdroje: IPA Chart, available under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License. Copyright © 2015 International Phonetic Association