štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Dvojitý rod – Double genre

 

Základ pri učení sa francúzskeho jazyka predstavuje znalosť zapamätania si členov pri podstatných menách. Francúzsky člen vzniká spojením rodu (mužský a ženský rod) a čísla (jednotné a množné číslo).

Bez použitia mužského či ženského členu (ak si to kombinácia slov, samozrejme, vyžaduje) nevytvoríme plnohodnotne gramaticky správnu vetu. Hoci sa nám zdá, že vynechanie krátkeho le, la nemôže byť až takým vážnym prešľapom, opak je pravdou.

V tomto článku si ukážeme, že vypustenie, respektíve neznalosť správneho člena môže mať za následok úplnú dezinformáciu.

Francúzština obsahuje zoznam slov, pri ktorých je možné aplikovať oba členy, ako mužský, tak aj ženský, a to v dôsledku toho, že niektoré slová majú double genre (dvojitý rod). Jednoducho vysvetlené, ide o slová, ktoré menia význam podľa člena, s ktorým sa skombinujú. Teda, tieto slová znamenajú niečo (celkom) odlišné, ak sú použité s mužským členom le/un alebo ženským členom la/une. 

Tu je zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich slov:

 1. Un boum/Une boum (prudký rozmach/večierok)
 2. Un cartouche/Une cartouche (kartuša/náboj, filmová kazeta, kartón cigariet)
 3. Un crêpe/Une crêpe (čierna páska/palacinka)
 4. Un enseigne/Une enseigne (dôstojník/zástava)
 5. Un espace/Une espace (vesmír/medzera medzi slovami)
 6. Un geste/Une geste (gesto/hrdinský čin)
 7. Un greffe/Une greffe (spisovňa/štep)
 8. Un légume/Une légume (zelenina/vplyvný človek)
 9. Un livre/Une livre (kniha/pol kila, libra)
 10. Un manche/Une manche (držadlo/rukáv)
 11. Un manœuvre/Une manœuvre (robotník/ovládanie, riadenie)
 12. Un matricule/Une matricule (matričné číslo/register)
 13. Un mémoire/Une mémoire (dizertačná práca/pamäť)
 14. Un merci/Une merci (poďakovanie/milosť)
 15. Un moule/Une moule (forma na koláč/slávka jedlá)
 16. Un mousse/Une mousse (lodný učeň/mach, pena)
 17. Un œuvre/Une œuvre (súhrnné dielo/umelecké dielo)
 18. Un page/Une page (páža/strana)
 19. Un pendule/Une pendule (kyvadlo/kyvadlové hodiny)
 20. Un pique/Une pique (pika v kartách/zádrapka)
 21. Un poêle/Une poêle (kachle/panvica)
 22. Un ponte/Une ponte (vplyvný človek/znášanie vajec)
 23. Un poste/Une poste (pozícia/pošta, umiestnenie)
 24. Un solde/Une solde (zostatok, výpredaj/žold)
 25. Un somme/Une somme (driemanie/súčet)
 26. Un tour/Une tour (túra, okruh, poradie/veža)
 27. Un vase/Une vase (váza/bahno)
 28. Un voile/Une voile (závoj/plachta)
 29. Un barde/Une barde (bard/plátok slaniny)
 30. Un icone/Une icône (ikona symbol/ikona kresťanská)

Na záver je zaujímavé si uvedomiť, k akým peripetiám by mohlo dôjsť pri nesprávnom použití francúzskeho člena.

O nič lepšie by to však nedopadlo, ak by ste vyslovili podstatné meno bez akéhokoľvek člena.

Je preto dôležité mať na pamäti, že aj ten najmenší komponent vo vete má vo francúzštine veľké opodstatnenie a je potrebné zakaždým používať podstatné mená s členmi.