piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 4

V dnešnom dieli o významových rozdieloch medzi anglickými prídavnými menami si predstavíme dvojice slov, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať tvarom rovnaké, no v skutočnosti sa medzi viacerými nachádzajú zásadné rozdiely. Predstavíme si nasledovnú päticu prídavných mien.

Classic – Classical

Na prvý pohľad na tieto slová zdajú identické, no v skutočnosti popisujú niečo iné. Kratšie slovo z dvojice, classic, sa chápe ako klasický, v zmysle známy a často naprieč storočiami vyhľadávaný.

Queen is an example of classic rock music from the 1980s.
I might want to buy a classic automobile.
Classic TV series are ones that stay famous over many years.

Classical sa vzťahuje na tri veci:

1. starovekú grécku a rímsku kultúru (classical mythology, classical architecture)

2. tradičnú európsku hudbu z osemnásteho alebo devätnásteho storočia (classical music)

3. súvisí s teoretickými poznatkami a základmi z oblasti umenia, či výskumných prác (classical ballet, classical mechanism).

Alive – Live

Aj v tomto prípade ide o podobný význam slov, ktorý by sa však nemal zamieňať. Alive znamená živý, vo význame, nie mŕtvy. Používa sa v kombinácii s osobami aj zvieratami.

It’s amazing they were still alive after being in the desert without water for five days.

Live má tiež tento význam, avšak iba pre zvieratá.

I found a live ladybug in my tent.

Druhý význam prídavného mena live sa vzťahuje na živú hudbu alebo živé vysielanie (na niečo, čo sa predtým nenahrávalo).

There’s live music at the cinema on Saturday nights.
We’re bringing you the latest news live from Tokio.

Economic – Economical

Economic popisuje veci, ktoré sú vo vzťahu s ekonómiou.

New York is undergoing a period of strong economic growth.

Prídavné meno economical odkazuje na niečo, čo šetrí peniaze/prostredie.

There is an economical bus, it doesn’t use much gasoline.
Short trips in Slovakia are more economical than traveling to Croatia.

Historic – Historical

Historic popisuje veci, ktoré sú dôležité, alebo ktoré významným spôsobom ovplyvnili históriu ľudstva, prípadne nejakú udalosť zo súčasnosti, ktorá by mohla byť v budúcnosti dôležitá.

Apollo 11 was the historic spaceflight that brought the first humans to the moon.

Historical sa vzťahuje na minulosť a históriu vo všeobecnosti.

The city center of Prešov contains many historical monuments.
I love reading historical fiction.

Electric – Electrical – Electronic

Dvojica electric a electrical je na rozlíšenie problematická aj pre native speakerov, no v podstate ide o jeden a totožný koncept, ktorý zahŕňa niečo, čo využíva energiu z elektriny (electric lights, electric cars, electric heaters).

Electronic popisuje oveľa komplexnejší proces využívania elektrickej energie, napríklad na prenos informácií (electronic computer, electronic store, electronic books).

V ďalšom diele si priblížime ďalšie dvojice, ktorých použitie je potrebné si overiť a vyvarovať sa omylom.

Ďalšie články o prídavných menách:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 2

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 3

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 5

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 6

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 7