piatok, 01 marca, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY

Lúka, jardín, flowerpot

Ako to vyzerá v jazykoch s kvetmi a rastlinkami?

Pozrite sa na to spolu s nami!

Dve základné slovíčka na kvetinkovú tému sú:

🌺 🌸 kvet ~ flower [flaʊər] ~ la flor
🪴 🌿 rastlina ~ plant [plɑ:nt] ~ la planta

Kvety a rastlinky môžu rásť napr.:

  • v záhrade ~ in the garden ~ en el jardín
  • v kvetináči ~ in a flowerpot ~ en una maceta
  • na lúke ~ in a meadow ~ en un prado
  • v lese ~ in a forest ~ en un bosque

Aký je tvoj obľúbený kvet? ~ What is your favourite flower? ~ ¿Cuál es tu flor favorita?

RUŽA ~ rose [rəʊz] ~ la rosa

SLNEČNICA ~ sunflower [sʌnˌflaʊər] ~ el girasol [chirasol]

SEDMIKRÁSKA ~ daisy [ˈdeɪ.zi] ~ la margarita

FIALKA ~ violet [vaɪələt] ~ la violeta

ZVONČEK ~ bluebell [blu:bel] ~ la campana

SNEŽIENKA ~ snowdrop [snəʊdrɒp] ~ la campanilla de nieve / febrero

TULIPÁN ~ tulip [ˈtjuːlɪp] ~ el tulipán

LEKNO ~ water lily  [wɔ:tə lɪli] ~ el lirio de agua

PÚPAVA ~ dandelion [dændɪlaɪən] ~ el diente de león

NEZÁBUDKA ~ forget-me-not [fə’get mi: nɒt] ~ la no me olvides

SIRÔTKA ~ pansy [pænzi] ~ el pensamiemto

KONVALINKA ~ lily of the valley [ˈlɪli ɒv ðə ˈvæli] ~ el lirio de los valles

NARCIS – daffodil [ˈdæf.ə.dɪl] ~ el narciso

LEVANDUĽA ~ lavender [lævəndə] ~ la lavanda

PIVONKA ~ peony [pi:əni] ~ la peonía

ĽÁLIA ~ lily  [ˈlɪl.i] – el lirio

AZALKA ~ azalea [əˈzeɪljə] ~ la azalea

ORCHIDEA ~ orchid [ɔː.kɪd] ~ la orquidea

RUMANČEK, kamilky ~ chamomile [kæməmaɪl] ~ la chamomille

VLČÍ MAK ~ poppy [ˈpɒpi–] ~ la amapola

LOTOS ~ lotus [ləʊtəs] ~ el lotos

Pestovať, polievať a iné slovesá

Ak sa nám kvety páčia, môžeme:

  • sadiť kvety ~ plant flowers ~ plantar flores
  • pestovať kvety ~ grow flowers ~ cultivar flores
  • polievať kvety ~ water the flowers ~ regar las flores
  • odrezať kvety ~ cut off the flowers ~ cortar las flores
  • sušiť kvety ~ dry the flowers ~ secar las flores
  • kvitnúť ~ bloom ~ florecer