nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Zmiznú nepravidelné slovesá v angličtine?

 

Každý jeden z nás, ktorí (sa) učíme angličtinu dobre pozná pojem nepravidelné slovesá (Irregular Verbs). Vkladáme si ich do hláv, niekto ako prvý, dtuhý, tretí stĺpec, niekto ako Past and Past Participle Form, niekto ako V1, V2, V3, …

Keď sa angličtinu učíme, tak sa nám možno zdá, že je tých nepravidelných slovies veľa, v skutočnosti tvoria približne 3% zo všetkých slovies.

Pred niekoľkými rokmi jeden výskumný tím na Harvadskej umiverzite skúmal, ako sa angličtina vyvíjala za posledných 1,200 rokov – od čias Beowulf-a, cez Cantenbury Tales, po Harryho Pottera.

Tak ako v prírode, tak aj v jazyku dochádza časom ku zmenám, najviac je to zjavné pri slovách a v angličtine špeciálne pri nepravidelných slovesách, ktoré majú tendenciu sa “spravidelniť”.

Matematická analýza tohto vývoja nepravidelných slovies umožnila vytvoriť predpoveď ich budúcmosti.

Pri výskume dospel daný tím ku vzorcu, že slovo, ktoré sa používa 100x menej má tendenciu prejsť vývojom 10x rýchlejšie.

Sledovali vývoj používania 177 nepravidelných slovies, ktorý vyzeral nasledovne:

  • Old English: 177 nepravidelných slovies
  • Middle English: 145 bolo stále nepravidelných
  • Modern English: 98 zostalo nepravidelných, zvyšok prešiel procesom “spravidelnenia”. Medzi slovesá, ktoré sa z nepravidelných zmenili počas storočí na pravidelné patria napr. work, laugh, walk, reach, help.

Na základe tohto vývoja a životnosti skúmaných slovies bol vytvorený predpoklad, že z uvedených 98 nepravidelných slovies približne 15 sa zmení na pravidelné v priebehu nasledujúcich  500 rokov. Tento proces sa však zrejme nedotkne tkzv. top 10 slovies – to sú najviac používané nepravidelné slovesá.

Sú to tieto:

be, have, do, go, say, can, will, see, take, get 

V súčastnosti je trend, že novovznikajúce slovesá sú zaradené automaticky medzi pravidelné, ktoré sa tvoria pomocou -ed, napr. sloveso google.

 

Slová, slovíčka

Compound Nouns

Rozdiely v použivaní prídavnych mien

Podklad pre člámok, zdroj: Harvard University News