Neformálne anglické zlúčené slová

V predchádzajúcom článku sme sa venovali anglickým skratkám, v tomto najaktuálnejšom sa opäť z časti priblížime k tejto téme. Tentokrát však nebudeme skracovať jednotlivé slová, budeme zlučovať celé frázy.

Ide o typy slov, s ktorým sa stretávam najčastejšie v neformálne anglickej konverzácii, či v anglických skladbách (textári to často využívajú preto, aby im správne pasoval počet slabík v piesňach 🙂 ).

Oveľa častejšie sú využívané v americkej angličtine, ktorá je typickejšia a tradičnejšia v oblasti neformálnej komunikácie. Predstavíme si 10 základných skratiek aj s kompletnou frázou, ktorá sa za ňou skrýva.

1. Gonna (going + to)

I am gonna talk to her.

I am going to talk to her.

2. Gotta (got + to)

You have gotta go!

You have got to go!

3. Wanna (want + to)

They wanna hold on tight.

They want to hold on tight.

4. Lemme (let + me)

Lemme go!

Let me go!

5. Gimme (give + me)

Gimme that!

Give me that!

6. Outta (out + of)

Get outta here.

Get out of here.

7. Kinda (kind + of)

You have kinda luck!

You have kind of luck!

8. I´mma (I´m + going + to)

I´mma talk with them.

I´m goint to talk with them.

9. Hafta/Haveta (have + to)

We hafta sleep.

We have to sleep.

10. Dunno (don´t/doesn´t + know)

He dunno what to do.

He doesn´t know what to do.

Ako dôkaz, že Američania sú známi svojim zlučovaním slov slúži jav, že skracujú aj začiatky otázok. Uvedieme si nižšie zopár príkladov, ku ktorým aj prikladám správnu výslovnosť jednotlivých slov.

Are you …? = arya
Can you …? = kinya
Could you …? = kudja
Would you …? = wudja
Did you …? = didja
Do you …? = doja
Don’t you …? = doncha
Will you …? = wilja
Do you want to …? = doyawanna
Are you going to …? = aryagonna
Do you have to …? = dijahafta

Schválne, skúste sa niekedy započúvať do anglických skladieb a napočítať si, koľko takýchto zlúčených slov ste narátali – ak pôjde o amerických interpretov, garantujem, že minimálne jedno tam určite bude.

Ďalšie články:

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske slovesá zvukov zvierat

Francúzske homofóny

About the author

Volám sa Martin a vyštudoval som prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a francúzskeho jazyka, avšak mám aj veľmi pozitívny vzťah k učeniu (i učeniu sa) cudzích jazykov, najmä oblastí, ktoré sa bežne na školách nespomínajú. Medzi moje záľuby patrí čítanie, písanie, pozeranie seriálov, počúvanie zahraničnej hudby, sledovanie individuálnych športov a v neposlednom rade anglický a francúzsky jazyk. Rád by som svojimi článkami chcel poukázať na nevšedné a nezvyčajné poznatky zo sveta vyššie spomínaných cudzích jazykov.