nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Zradné slová alias False Friends

V jednom z predoslých článkov sme si hovorili o pomocníčke pri učení sa jazykov – podobnosti. Ako však existuje deň a noc, aj podobnosť má svoju “nočnú” stránku vo forme tkzv. “zradných slov”.

Pozrime sa na niekoľko z nich medzi angličtinou a slovenčinou.

False friends (zradné slová alebo odborne povedané medzijazykové homonymá) sú rovnako alebo podobne sa píšuce a znejúce slová, ktoré však majú v slovenčine a angličtine rozdielny význam (alebo aj pri porovnaní medzi inými dvojicami jazykov).

Tu je zoznam 22 English – Slovak False Friends:

action – čin, konanie, nie akcia (event – podujatie / offer, promotion – predajná akcia)

brigade – čata, nie brigáda (part-time job, summer job)

chef – kuchár, šéfkuchár, nie šéf (boss)

concrete – betón(ový), nie konkrétny (particular)

evidence – dôkaz, nie evidencia (register)

fabric – látka, tkanina, nie fabrika (factory)

gum – žuvačka, nie guma (rubber)

gymnasium – tělocvičňa, nie gymnázium (high school US / grammar school UK)

host – hostiteľ, nie hosť (guest)

interpret – tlmočiť, nie interprét (artist / performer)

kitchen – kuchyňa mieatnosť, nie však miestna / slovenská … kuchyňa rozumej jedlo (local / Slovak cuisine)

list – zoznam, nie list (leaf na strome / letter zásielaný poštou / sheet list papiera)

maturity – zrelosť, dospelosť, nie maturitné skúšky, maturity (school leaving exam)

miserable – biedny, úbohý, nie mizerný, hrozný (terrible)

paragraph – odstavec v texte, nie paragraf zákona (article)

pasta – cestoviny, nie pasta (paste, toothpaste)

plot – zápletka, parcela, nie plot (fence)

promotion – propagácia, predajná akcia, povýšenie v práci, nie promócie (graduation / graduation ceremony)

provision – poskytovanie, zásobovanie, nie provízia (commission)

serious – vážny, nie seriózny, vážený, rešpektovaný (respectable)

step – krok, nie step ako tanec (tap dancing)

title – titul, funkcia, oslovenie, nie titulok (headline v novinách / subtitle vo filme)

 

Podobnosť je pomocníčka

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine

American verzus British