piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozdiely v pravopise medzi britskou a americkou angličtinou

Angličtina ako internacionálny jazyk, ktorým sa dorozumieva takmer celý svet, je obrovský jazykový kolos. V súčasnosti neexistuje jednotná kodifikovaná angličtina, ktorá by sa dala považovať za tú “správnu”.

Z tohto dôvodu máme viacero typov angličtín (čo sa napríklad nedá tvrdiť o slovenčine) a medzi tie najväčšie (v zmysle najpoužívanejšie) zaraďujeme britskú a americkú verziu anglického jazyka.

Tieto dve skupiny sa medzi sebou odlišujú v mnohých smeroch, z ktorých tu vyčleníme štyri základné jazykové kategórie:

 1. Pravopis
 2. Gramatika
 3. Výslovnosť
 4. Slovná zásoba

Uvedomujeme si komplexnosť tejto problematiky a preto sme sa (zatiaľ) rozhodli venovať len jednej oblasti, ktorou bude pravopis.

Určite, ak ste už písali vo Worde s anglickým jazykom, sa vám stalo, že niektoré slová boli podčiarknuté – išlo o to, že dané slovo bolo zle napísané v tom type angličtiny, ktorý používate. Najdôležitejšie zo všetkého je vopred si ujasniť, ktorú angličtinu budete používať.

To môže byť občas aj náročné v tom zmysle, že vo svojom živote budete konfrontovaní nielen britskou či americkou angličtinou, ale aj inými verziami angličtiny (v praxi to znamená, že aj keď si myslíte, že je niečo napísané zle, v skutočnosti to tak byť nemusí, pretože daný človek použil len inú anglickú pravopisnú normu ako je tá Vaša).

Základ je “odhaliť”, ktorá pravopisná norma je použitá a dodržiavať ju po celý čas nemennú. Práve na to vás upozorní Word alebo aj bežný slovník, v ktorom nájdete britskú a americkú verziu.

V zozname nižšie nájdete najčastejšie dvojtvary slov, ktoré sa inak píšu v britskej, a inak v americkej angličtine:

 

Britská angličtina/Americká angličtina:

 1. catalogue/catalog
 2. centimetre/centimeter
 3. centre/center
 4. colour/color
 5. counsellor/counselor
 6. dialogue/dialog
 7. enrol/enroll
 8. favour/favor
 9. favourite/favorite
 10. grey/gray
 11. metre/meter
 12. mililitre/mililiter
 13. neighbour/neighbor
 14. organise/organize
 15. practise/practice
 16. programme/program
 17. theatre/theater
 18. travelled/traveled
 19. travelling/traveling
 20. woollen/woolen

 

Ak viete o ďalších slovách s rozdielnym hláskovaním, začnite si robiť zoznam a vyskúšajte si ostatných v okolí, či budú vedieť, ktorý tvar slova je britský, a ktorý americký :).