piatok, 24 mája, 2024

DETI, FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Francúzske slovesá zvukov zvierat

Napriek tomu, že zvieratá sú (podobne ako ľudia) na celom svete vo svojej podstate rovnaké, v jazyku vždy, naprieč svetadielmi, platia rozdielne pravidlá.

Niekde to isté zviera šteká, inde robí to bark a takto by sme mohli pokračovať veľmi dlho. V dnešnom článku sa zameriame na tieto slovesá zvukov vo francúzštine.

Vzhľadom na to, že zvierat na svete máme veľké množstvo je tento článok len prehľadom a budú v ňom spomenuté len základné zvieratá – slovesá zvukov ďalších zvierat doplním  obrázkom.

 • le chien (pes) = aboyer (štekať)
 • le mouton (baran) = bêler (mečať)
 • le moustique (komár) = bourdonner (bzučať)
 • l´âne (somár) = braire (híkať)
 • la poule (sliepka) = caqueter (kotkodákať)
 • le coq (kohút) = chanter (kikiríkať)
 • la grenouille (žaba) = coasser (kvákať)
 • le cochon (prasa) = grogner (kvíkať)
 • le cheval (kôň) = hennir (erdžať)
 • le loup (vlk) = zavíjať (hurler)
 • la vache (krava) = meugler (mučať)
 • le chat (mačka/kocúr) = miauler (mňaučať)
 • le lion (lev) = revať (rugir)

Pri tvorbe slovies zo zvukov zvierat často vychádzame z citoslovcií, t. j. zo samotných zvukov zvierat, napr. pri mačke vidíme podobnosť – slovenské mňaukať, anglické miaow či francúzske miauler sú takmer identické.

Ak sa však pozrieme na psa, tam sa slová štekať, anglické to bark a francúzske aboyer už líšia výraznejšie – alebo len psi naprieč svetom inak štekajú?? V tejto oblasti je zaujímavé pozorovať jednotlivé zmeny slov.

Ďalšie články:

Neformálne anglické zlúčené slová

Francúzske slovesá zvukov zvierat

Francúzske homofóny