Make or Do

 

Ďalšia zaujímavá dvojica slov, resp. slovies (Verbs), ktoré vedia narobiť šarapatu v hlavičke.

Ako ich rozlíšime?

Do používame na vyjadrenie procesu, činnosti, vykonávania niečoho:

 • He was doing his homework when she came.

Make používame v súvislosti s produktom, výsledkom činnosti (vyrobiť):

 • They made many mistakes in the test.
 • This girl makes many phone calls every day.

 

15 slov, ktoré sa používajú s make:

 • a mistake
 • a phone call
 • dinner
 • my bed
 • a cake
 • friends
 • complaints
 • profit
 • progress
 • money
 • a promise
 • a decision
 • an excuse
 • coffee
 • peace

15 slov, ktoré sa používajú s do:

 • an activity
 • an exercise
 • an exam
 • a task
 • a test
 • homework
 • business
 • a favour
 • nothing
 • harm
 • the shopping
 • my best
 • the washing-up
 • my hair
 • a crossword

 

Stiahnite si:

MAKE or DO flashcards

 

Chcete ovládať veľa slov?

25 fráz na vyjadrenie názoru v angličtine

Hra Slow Baker

About the author

Ahojte, volám sa Anička a jazyky patria k mojim hlavným záľubám spolu s literatúrou, umením, prírodou a športom. Priviedli ma k ich štúdiu a učenie (sa) stále pokračuje, lebo ak niečo človek miluje, je to na celý život 😍. Môj najmladší žiak bol 3-ročný fiškus a najstaršia žiačka čiperná dôchodkyňa.