nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Do you put up with it?

 

… alias Phrasal Verbs – frazové slovesá

 

Frázové slovesá (Phrasal Verbs) nám pomáhajú predovšetkým v hovorenej forme, aby sme zneli prirodzenejšie, keď rozprávame po anglicky.

Používajú sa v neformálnej angličtine a zväčša ich učiaci sa nemajú v láske.

Pozrime sa však na ne ako na skvelých pomocníkov pri konverzácii, písaní príbehov, či ako na zdroj na skúmanie.

Áno, áno – je ich plné vrece, ale s tým si nebudeme lámať hlavičky. Je ich viac ako 10 000 a asi neexistuje nikto, kto by ich ovládal všetky 🙂.

Zopakujme si, čo to  vlastne frázové sloveso je.

Frázové sloveso tvorí:

sloveso (verb) + príslovka (adverb) alebo predložka (preposition) alebo obe

napr.: I get up at 6. He usually dozes off after a while when he watches TV.

Keď vieme, čo sloveso aj príslovka/predložka znamenajú, dokážeme odhadnúť význam frázového slovesa, aj keď ho nepoznáme, napr.:

get up: get – dostať + up – hore, nahor = vstať hore

grow up: grow – rásť, up – hore, nahor = vyrásť, vyrastať 

Najlepším spôsobom ako si frázové slovesá zapamätať je vnímať a používať ich v súvislostiach, napr. pri čítaní textov, pocúvaní piesní, pozeraní videí a pri konverzácii.

Význam frázových slovies sa môžeme naučiť odhadnúť aj tak, že si osvojíme, čo znamenajú jednotlivé predložky/príslovky, napr.:

out = von, mimo, ukončenie, nedostatok, zmiznutie

Táto vedomosť nám pomôže porozumieť významu frázového slovesa. Vyskúšajme si to na nasledujúcich vetách:

 • We ran out of milk. Please, buy two boxes tomorrow.
 • If you don’t add more wood, the fire will go out.
 • He asked her out. They went to the cinema.

 

Druhy frázových slovies

 

1. Intransitive Phrasal Verbs

– nevyžadujú predmet (Object)

– napr. I woke up at 6.

 

2. Transitive Phrasal Verbs

– používajú sa s predmetom (Object)

– napr. I put on 5 kilos. (5 kilos je predmet)

 

2 a) Separable

Separable (oddeliteľné) frázové slovesá sú také, pri ktorých môžeme medzi sloveso a predložku/príslovku vložiť slovo.

Napr.: Yesterday I asked Adam out.

Liz tried the dress on in the changing rooms. (Môže byť však aj: Liz tried on the dress in the changing rooms.)

Please, turn the lights off when you go home. (Môže však byť aj: Please, turn off the lights when you go home.)

 

2 b) Inseparable

Inseparable (neoddeliteľné) frázové slovesá sú také, pri ktorých nemôžeme medzi sloveso a predložku/príslovku vložiť slovo.

Napr.: Last week I came accross my schoolmate at the theatre.

Hurry up! We are late.

 

Máte už týchto 20 frázových slovies v malíčku?

 1. count on somebody/ something (my friend) – rely on
 2. try something (shoes, t-shirt) on – sample clothing
 3. wake up – stop sleeping
 4. hurry up – be quick, act speedily
 5. join in – participate
 6. grow up – become an adult
 7. get up – get out of bed
 8. give up – stop trying
 9. let down – disappoint
 10. cheer somebody (Adam, my mum) up – make happier
 11. get away – escape
 12. keep on doing something (smiling, dancing) – continue doing
 13. switch something (lamp, radio) off – stop the energy flow, turn off
 14. switch something (light, player) on – start the energy flow, turn on
 15. take off – start to fly
 16. look after somebody (sister, baby)/ something (dog, pet) – take care of
 17. look for somebody (friend, schoolmate)/ something (book, keys) – try to find
 18. bring up – raise (a child)
 19. look forward to something (summer) – be excited about the future
 20. get off – leave (bus, train, plane)

 

Stiahnite si:

e-book 30 Top English Phrasal Verbs

 

What’s up?

Make or Do

Pikošky o Williamovi