piatok, 24 mája, 2024

DETI, ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

5 polienok v španielčine

 

Páči sa vám španielčina a chceli by ste sa ju naučiť? Alebo ste si už vyhrnuli rukávy a pustili sa do nej?

Pozrime sa spolu na 5 “polienok”, ktoré sa môžu učiacemu sa prikotúľať pod nohy, inými slovami na hlavné odlišnosti v porovnaní so slovenčinou.

 

1. Abeceda, výslovnosť, diakritika

Španielska abeceda sa píše latinkou a má písmeno, ktoré v slovenčine nie je a to ñ.

Vãčšina písmen sa číta, tak ako sa píše, niektoré však najú odlišnú výslovnosť ako napr.:

 • h sa nevyslovuje: hola [ola] – ahoj, hoy [oj] – dnes
 • c+h [č]: la chica [čika] – dievča, la noche [noče] – noc
 • j [ch]: el jardín [chardín] – záhrada, el/la jefe [chefe] – šéf, la jirafa [chirafa] – žirafa, joven [chóven] – mladý/á, Juan [Chuan] – Ján
 • g + e, i [ch]: la gente [chente] – ľudia, el girasol [chirasol] – slnečnica
 • g + a, o, u [g]: las gafas [gafas] – okuliare, la gota [gota] – kvapka, Gustavo [Gustavo] – Gustav
 • c + a, o, u [k]: la casa [kasa] – dom, el chocolate [čokolate] – čokoláda, el cumpleaños [narodeniny]
 • c + e, i [podľa krajiny θ, s]: la cerveza [θer’βe θa] – pivo, cinco [‘θiŋko] – päť
 • l+l [jľ]: la calle [kaje – ‘kaʎ le] ulica, me llamo [me jamo] – volám sa

Prepis slov medzinárodnou fonetickou transkripciou si môžete skúšať tu.

¿ ❔ ~ ¡ ❕

Nezvyčajné z hľadiska diakritiky a interpunkcie sú tri veci:

 • “vlnka” (la tilde / la virgulilla) nad písmenom ñ Ñ, ktoré sa potom číta pidobne ako slovenské ň Ň
 • obrátený otáznik ¿ na začiatku otázky, napr. ¿Qué tal? – Ako sa máš?, ¿Qué hora es? – Koľko je hodín?
 • obrátený výkričník ¡ na začiatku zvolacej vety, rozkazu, napr. ¡Maravilloso! – Nádherné!, ¡Me lo digas! – Povedz mi to!

 

2. Členy – rod (Artículos – género)

Členy sú jav, ktorý v slovenčine nemáme. Španielčina má neurčité un, una, unos, unas a určité členy el, la, los, las, ktoré sa zhodujú v čísle (jednotnom, množnom) s podstatným menom (los ojos – oči, las orejas – uši).

Pomocou členov vieme, či je podstatné meno mužského alebo ženského rodu, preto je najlepšie osvojovať si slovíčka hneď s členom, napr.:

la mujer – žena, la alfombra – koberec, la manzana – jablko, la flor – kvet

el pan – chlieb, el caballo – kôň, el melocotón – broskyňa, el árbol – strom

Užitočné je to hlavne pri výnimkách a  slovách, pri ktorých nevieme určiť rod podľa koncovky, napr. pri podstatných menách končiacich na –e (estudiante, jefe, cantante atď.) vieme len podľa člena, či je to študent – el estudiante alebo študentka – la estudiante.

 

3. Slovesá serestar (Verbos ser y estar)

alias sloveso byť

V slovenčine máme byť a biť ;), v španielčine je sloveso byť vyjadrené viacerými slovami.

Téma používania ser a estar je doslova samostatným predmetom, dnes si povieme len základný rozdiel.

Ser sa piužíva s javmi trvalými, napr.:

Soy alta. – Som vysoká.

Es un hombre triste. – Je to smurný človek. (Je to jeho črta.)

Estar sa používa s javmi dočasnými a s vyjadrením miesta, pozície, napr.:

Estoy triste. – Som smutný/á. (Teraz kvôli niečomu, nie je to moja charakterová črta.)

Elena está en Salamanca. – Elena je v Salamanke.

Tus libros están sobre la mesa. – Tvoje knihy sú na stole.

4. Minulé časy (Pretéritos pasados)

Minulé časy bývajú tvrdší oriešok, keďže v slovenčine aktívne používame jeden minulý čas a najmä vtedy, ak sa s viacerými minulými časmi stretávame po prvý raz. Ak však už ovládame napr. angličtinu, tak sa oriešok zmení na mäkký koláčik.

V španielčine sa používa:

 1. Pretérito perfecto simple/pretérito indefinido (jednoduchý minulý čas): Ayer leí un lubro interesante. – Včera som čítal zaujímavú knihu.
 2. Pretérito perfecto compuesto (zložený minulý čas alias predprítomný čas): He leido un chiste perfecto. Te lo diré. – Čítal som perfektný vtip. Poviem ti ho.
 3. Pretérito imperfecto (imperfektum): Cuando tenía 5 aňos, pasaba el verano con mis abuelos. – Keď som mal 5 rokov trávil (trávieval) som leto s mojimi starými rodičmi. 
 4. Pretérito pluscuamperfecto (predminulý čas): Había comido cuando Ignacio llegó. – Jedol som, keď Ignác prišiel. (zdôrazňujeme, že jedna aktivita, jedenie, prebehla pred inou aktivitou, príchod, v minulosti) 

 

5. Konjuktív (Subjuntivo)

alias popletenie 😀

Subjuntivo sa  pouźíva na vyjadrenie želania, priania, názoru, hypotézy, obavy, predstavy, neurčitosti, radosti …

 • Creo / Pienso que venga. – Myslím si, že príde.
 • ¡Que lo pases bien! – Nech ti to dobre dopadne!

Ale to je granatika pre pokročilých, najskôr treba pochrúmať časovanie slovies – a to máme aj v slovenčine:

hablo español – hovorím po španielsky

hablas – hovoríš

habla – hovorí

hablamos – hovoríme

hablais – hovoríte

hablan – hovoria

Predstavte si, čo len také časovanie slovies znamená pre angličana s I speak, you speak, he speaks atď.

 

Používanie prídavných mien

Dos fábulas de Esopo

Sms/chat skratky v španielčine