25 sms / chat skratiek v španielčine

Celosvetovo najpoužívanejším jazykom, čo sa týka skratiek pri písaní smsiek alebo pri četovaní je síce angličtina, skratky sú však aj v iných jazykoch, napríklad aj v slovenčine, či španielčine, na ktorú sa pozrieme dnes.

 1. K ACS Qué haces?
 2. TQI / TKI = tengo que irme
 3. CDT = cuídate
 4. BS besos
 5. PQ, PK, XP, XK Porque?
 6. XFA por fa (por favor)
 7. TB también
 8. VDD = verdad
 9. GNL genial
 10. MXO mucho
 11. NTP No te preocupes.
 12. NPN No pasa nada.
 13. MDI = me da igual
 14. TKM / TQM Te quiero mucho.
 15. GPI gracias por invitar
 16. MÑN mañana 
 17. FDS = fin de semana
 18. PTI = para tu información
 19. TLJ Te lo juro!
 20. chic@s chicos & chicas
 21. amig@s = amigos & amigas
 22. MASO más o menos
 23. MSJ mensaje
 24. ATTE atentamente
 25. vacas = vacacione

 

Sms skratky v anglictine

Sms skratky v slovenčine

Prídavné mená v španielčine

About the author

Ahojte, volám sa Anička a jazyky patria k mojim hlavným záľubám spolu s literatúrou, umením, prírodou a športom. Priviedli ma k ich štúdiu a učenie (sa) stále pokračuje, lebo ak niečo človek miluje, je to na celý život 😍. Môj najmladší žiak bol 3-ročný fiškus a najstaršia žiačka čiperná dôchodkyňa.