streda, 24 apríla, 2024

ŠPANIELČINA

DLE alias Diccionario de la lengua española


V predošlých článkoch sme sa venovali najnovšej verzii Krátkeho slovníka slovenského jazyka, OED a dnes sa pozrieme na DLE.

Diccionario de la lengua española (DLE) je akademická lexikografická práca. História slovníka začína v roku 1780 tým, že je v jednom zväzku vydaná nová zjednodušená verzia prvého slovníka, tzv. Diccionario de autoridades (1726-1739).

Od roku 1780 bolo publikovaných dvadsaťtri vydaní, najnovšie, 23. vydanie, bolo vytlačené v októbri 2014.

Prvé tri vydania vyšli v osemnástom storočí – 1780, 1783 a 1791, desať vydaní bolo publikovaných v devätnástom storočí – 1803, 1817, 1822, 1832, 1837, 1843, 1852, 1869, 1884 a 1899, osem v dvadsiatom storočí —1914, 1925, 1936, 1947, 1956, 1970 , 1984 a 1992 a dve vydania – 2001 a 2014, vyšli v 21. storočí.

Prvý slovník (1780) v sérii zaznamenal 46 000 výrazov.

Významným bolo 4. vydanie (1803), prvé z 19. storočia, ktoré obsahovalo približne 59 000 hesiel a prijalo veľa vedeckých neologizmov. Okrem toho po prvýkrát boli uvedené dodatky a opravy všetkých písmen – nahradenie boli napr. latinské ph, rh, th jednoduchými písmenami f, r, t.

Ďalšie “míľnikové” vydanie bolo 12. vydanie (1884), ktoré obsahovalo približne 51 000 hesiel a začala sa zahŕňať aj etymológia. V tomto vydaní bol kladený osobitný dôraz na aktualizáciu amerických výrazov a zhromažďovanie informácií z Kolumbie, Mexika a Venezuely s cieľom zahrnúť lexiku z iných španielsky hovoriacich krajín.

Spomenieme si tiež 22. vydanie z r. 2001, ktoré obsahuje 88 000 hesiel. Toto vydanie prešlo dôkladnou renováciou a po prvýkrát bola použitá akademická databáza.

Posledné vydanie z r. 2014 má viac ako 93 000 hesiel.

Diccionario de la lengua española (Slovník španielskeho jazyka) je výsledkom spolupráce všetkých akadémií, ktorých účelom je zozbierať všeobecnú lexiku používanú v Španielsku a hispánskych krajinách. Slovník má online verziu 23. vydania.

V roku 2020 Kráľovská španielska akadémia (RAE) a Asociácia akadémií španielskeho jazyka (ASALE) zrealizovali aktualizáciu slovníka a dohodli sa, že zaradenie nových slov a významov alebo úprava tých, ktoré už boli začlenené a ktoré je potrebné zmeniť, sa budú uverejňovať každoročne.

Slovník, ktorý je teraz k dispozícii, zahŕňa úpravy schválené v roku 2020, ide o elektronickú verziu 23.4.

Ukážka noviniek v DLE 23.4.

 • ayurveda. [Adición de artículo]. adj. 1. ayurvédico. Una técnica ayurveda. m. o f. 2. Medicina tradicional originaria de la India.
 • ayurveda. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. Ayurveda, y este del sánscr. āyur-veda, de āyur- ‘vida’ y veda ‘conocimiento’).
 • ayurvédico, ca. [Adición de artículo]. adj. Perteneciente o relativo al ayurveda.
 • ayurvédico, ca. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. Ayurvedic).
 • autopartes. [Adición de artículo]. m. Bol., C. Rica, El Salv., Guat., Hond., Nic., Pan., Perú, R. Dom., Ur. y Ven. Tienda donde se venden autopartes (‖ piezas).
 • autopartes. [Adición de etimología de artículo]. (De auto-2 y el pl. de parte).
 • avatar. … [Adición de acepción]. ‖ m. 3 bis. Inform. Representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en entornos digitales.
 • finde. [Adición de artículo]. m. coloq. fin de semana.
 • finde. [Adición de etimología de artículo]. (Acort.).
 • forero, ra. … [Adición de acepción]. ‖ m. y f. 4 bis. Persona que participa en un foro de internet.
 • foro. … [Adición de acepción]. ‖ m. 4 bis. En internet, sitio en el que se opina, se debate o se intercambia información sobre un tema determinado.

Zdroj: obrázky a text spracované podľa RAE