piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Anglická výslovnosť písmen -OO

Študovanie pravidiel anglickej výslovnosti je skutočne náročným koníčkom. Hoci vo všetkom sa snažíme hľadať logiku a nadväznosť, v anglickej výslovnosti je to niekedy skutočne náročné a častokrát sa musíme zmieriť s faktom, že dané slovo sa číta práve tak a nie inak.

Hľadanie a vypísanie všetkých výnimiek predstavuje veľkú výzvu. Z tohto dôvodu sa v tomto článku budeme konkrétne zaoberať výslovnosťou slov, ktoré majú v sebe zakorenenú dvojicu písmen -oo. Na prvý pohľad ide o zrejmú výslovnosť písmena -u, ale nie je to jediná možnosť.

 1. Dlhé u [uː]: môžeme si to všimnúť pri slovách ako room [ruːm] – izba, moon [muːn] – mesiac alebo food [fuːd] – jedlo.
 2. Krátke u [ʊ]: ide o slová ako book [ʊ] – kniha, cook [kʊk] – variť, kuchár, good [gʊd] – dobrý.
 3. Dlhé o [ɔː]: sem patria slová ako floor [flɔː] – podlaha, door [dɔː] – dvere, poor [pɔː] – chudobný – POZOR, v britskej angličtine sa slovo poor číta ako pʊə.
 4. Krátke a [ʌ]: zaraďuje sem napríklad blood [blʌd] – krv alebo flood [flʌd] – záplava.
 5. U a o za sebou [oʊ]: príkladom sú slová ako coordinate [koʊˈɔːr.dən.eɪt] – zladiť, či cooperate [kəʊˈɒpəˌreɪt] – spolupracovať.

Aby ste si lepšie precvičili tento “tricky sound”, pod článkom sa nachádza zoznam slov, ktoré obsahujú túto kombináciu písmen. Zoberte si pero a papier a pripravte sa na tento výslovnostný test. Správnosť zvuku si viete zakaždým overiť v slovníku:

 • balloon
 • blood
 • book
 • boot
 • brooch
 • brook
 • cook
 • cookie
 • door
 • flood
 • floor
 • fool
 • foot
 • good
 • goose
 • hood
 • hook
 • choose
 • igloo
 • look
 • mood
 • moor
 • moot
 • poor
 • rook
 • scoop
 • shook
 • shoot
 • school
 • soon
 • stood
 • swoop
 • took
 • tool
 • understood
 • voodoo
 • whoosh
 • wood
 • wooden
 • wool
 • woollen
 • zoom

Pevne verím, že ste dosiahli čo najvyššie skóre a naučili ste sa niečo nové.

Aká skupina hlások je pre vás v anglickom jazyku najháklivejšia? Máte nejaký systém, ktorý aplikujete pri učení sa výslovnosti nových slov?

Ďalšie články:

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske homofóny

Francúzske zamilované frázy