piatok, 19 júla, 2024

RÔZNE JAZYKY

Čítame – októbroví autori

Október už priletel,

pýta sa, čo by si čítať chcel.

Októbroví autori vo výzve Čítame:

  • Elena Šoltésová, autorka poviedok, noviel a románov
  • Peter Glocko, autor literatúry pre deti a mládež, románopisec, dramatik
  • Emilia Pardo Bazán y de la Rúa-Figueroa, autorka poviedok, básní, románov, divadelných hier, písala od 10r.
  • Umberto Eco, autor románov, esejí; audiobook; hra
  • Tove Marika Jansson(ová), prozaička, autorka diel pre deti a mládež, ktoré si aj sama ilustrovala; stvorila mumínov pozrieť
  • Karl Friedrich May, autor diel o indiánoch, kto pozná Winnetou-a?; hra
  • Ljudmila Stefanovna Petruševská (Людмила Стефановна Петрушевская), prozaička, dramatička, píše aj pre deti
  • Witold Gombrowicz, románopisec a dramatik 20. stor. prekladaný do 34 jazykov

Zdroje: muran.sk, regionhont.sk, dromedar.sk, pttours.sk

📚 výzva Čítame 📚