piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Čo sa stane, keď “prehodíme” prdavné meno v angličtine?

 

Prídavné mená (Adjectives) dokážu človeku niekedy poriadne “zavariť” i “zavariť mozgové závity” 🙂.

Niektoré pridavné mená sa v angličtine používajú pred aj za podstatným menom (Noun) a tým sa mení aj ich význam.

Veľmi populárne a rozšírené sú momentálne nápisy free wifi a wifi free.

Keď som pred rokom bola “vykopníť” nášho kolegu, native speaker-a, na stanicu, položil mi po príchode autobusu, na ktorom žiaril veľký nápis wifi free otázku, či je nejaká jednorazová služba na mobilný internet, lebo chce počas cesty pracovať na tablete a myslel si, že v autobuse bude wifi a teraz vidí, že je to spoj bez wifi. Vravím mu ,”Neboj, to je na 99% wifi zadarmo, len je to nesprávne napísané, ale počkaj, spýtam sa vodiča, nech to vieme na 100% … “, a bolo to na 100% 🙂.

A to je príklad, kedy môže nesprávne použitie prídavného mena “zavariť”.

Pozrime sa na pár ďalších príkladov:

1) free sugar = cukor zadarmo

verzus sugar free = bez cukru

2) free fat = voľný tuk

verzus fat-free = bez tuku

3) free post = príspevok zadarmo

verzus post-free = bez príspevkov

4) free rent = bezplatné nájomné

verzus rent-free = bez, oslobodené od nájomného

5) free smoke = dym zadarmo

verzus smoke-free = bez fajčenia (smoke-free zone)

6) free tax ?;)

verzus tax-free / duty-free = bez, oslobodené od dane / bez cla

  • A bacteria-free environment is a myth.
  • Holidays should be a relaxed and pressure-free time.
  • I want your stay here to be happy and stress-free.
  • Jen’s pregnancy was problem-free.

 

A kedy sa nám môžu zavariť mozgové závity?

Možno vtedy, ak chceme použiť pri opise viac prídavných mien a chceme ich usporiadať za sebou. Vtedy nám pomôže ťahák ,) s názvom

OSASCOMP

Málokedy sa použiva toľko prídavnych mien naraz, vyznelo by to veľmi neprirodzene, tento ťahak nám však pomôže aj vtedy, keď chceme použiť pri opise dve, tri prídavné mená.

Rozoberme si ho:

O = opinion (názor, dojem), napr. beautiful, lovely, awful, unusual

S = size, appearance, quality (veľkosť, vzhľad, kvalita), napr. big, small, short, tall, slim, thin, fat, rich, poor, fortunate

A = age (vek), napr. old, young, ancient

S = shape (tvar), napr. round, square, rectangle

C = colour (farba), napr. red, blue, orange

O = origin (pôvod), napr. Slovak, English, Australian  

M = material (materiál), napr. wooden, paper, iron, plastic

P = purpose (účel), napr. cleaning, cooking, baking

Milena was a beautiful (O-opinion)tall (S-size)young (A-age)Slovak (O-origin) woman.

What an amazing (O-opinion)little (S-size)old (A-age), white (C-colour), Italian (O-origin) vase!

I bought a big (S-size) metal (M-material) cooking (P-purpose) bowl.

🍲🏺

Ak chceme použiť tri a viac prídavných mien, často sa pred posledné vkladá spojka and, napr.:

This house is sad, dark and cold now.

And však môžeme použiť aj pri dvoch prídavných menách rovnakého typu (farby, tvary …), alebo keď sa prídavné mená týkajú rôznych častí rovnakej veci, napr.:

It was a whit and red cotton dress.

👗🥻

Na záver tu máme jeden rozpravkový príklad:

Once upon a time there was a poor unfortunate men …

– where poor means pitiful (úbohý, chudáčik) = prídavné meno poor je opinion (názor)

verzus

unfortunate poor men – where poor means impoverished (chudobný, majúci málo peňazí) = prídavné meno poor vyjadruje kvalitu

 

Nabudúce si povieme o 5 významoch prídavného mena free.

 

Fun and Funny

Tvorenie slov predponami

Feelings