sobota, 13 júla, 2024

RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Cvičenia na slovnú zásobu

V predošlom článku o slovíčkach sme si hovorili o aktivitách s nimi súvisiacich a dnes sa pozrieme na sľúbený prehľad cvičení na slovnú zásobu.

Ide o cvičenia, ktoré všetci poznáme zo školy a zrejme každý z nás urobil v živote aspoň jedno. Sú vhodné pre rôzne jazyky.

v našom súhrne si ich rozdelíme podľa jazykových úrovní. Začneme cvičeniemi pre začiatočníkov v jazyku.

ZAČIATOČNÍCI

Multiple-choice – Cvičenia s možnosťou výberu z viacerých odpovedí

Ako naznačuje ich názov, máme niekoľko možností a máme si vybrať správnu.

Vyber správny tvar:

a) veselý chlapci

b) veselí chlapci

c) veselý chlapcy

Matching Párovanie

Úlohou je vytvoriť, spojiť páry (dvojice) zodpovedajúcich slov a obrázkov/definícií/prekladov slov.

Spoj slová s obrázkami.

a) apple 1) ☀️

b) star 2) 🌟

c) sun 3) 🍎

Odd-one-out

V tomto type cvičenia je daná skupina slov a úlohou je uhádnuť, ktoré z nich nepatrí k ostatným.

Ktoré slovo sem nepatrí?

shoes skirt trousers towel coat

Rearranging – Skladanie viet

Tento typ cvičenia nám poskytne niekoľko slov, ktoré máme usporiadať tak, aby vytvorili správnu vetu.

Vytvor z nasledujúcich slov vetu.

can tennis very Rose play well

Synonyms & Antonyms – Synonymá a antonymá

Existujú rôzne typy cvičení na učenie sa synoným (slová s rovnakým významom) a antoným (protiklady, slová s opačným významom). Najbežnejšie je zostavenie zoznamu slov a študent má pre každé z nich napísať antonymum / synonymum.

Napíš antonymum k nasledujúcim slovám:

tmavý – ……

smutný – ……

skúpy – ……

lenivý – ……

Fill-in-the-gaps – Doplňovanie

Pri tomto type cvičenia vo vete alebo texte chýba jedno alebo viac slov a máme ho uhádnuť.

Doplň chýbajùce slovo:

Dvakrát meraj, raz _ _ _ _ _ _ _ .

Word-search Puzzles – Osemsmerovky

Inými slovami hľadanie slov.

Najjednoduchšou formou osemsmeroviek je, že dostaneme slová/obrázky, ktoré máme nájsť, alebo ich preklad.

Ďalšou variáciou je hádanka na hľadanie slov, v ktorej nie sú určené slová, ale kategórie, napríklad mesiace v roku; slovesá začínajúce sa písmenom R, alebo máme slovo uhádnuť podľa definície a potom ho nájsť.

Pokračovanie POKROČILÍ