piatok, 01 marca, 2024

DETI, O PROJEKTOCH, RÔZNE JAZYKY

Ako mať slovíčka v malíčku?

Ovládanie slovíčok je základom pre rozprávanie a vyjadrovanie sa v jazyku.

Existuje veľa aktivít na ich osvojenie a zapamätanie si. Je potrebné si odskúšať, čo funguje najúčinnejšie na vás, resp. na toho, koho jazyk učíte.

Tu je niekoľko tipov na naučenie a utvrdenie si slovíčok.

Naučte sa nové slovo každý deň.

Toto je najstarší trik ;). Jednoducho otvorte slovník na náhodnej stránke, vyberte si slovo a naučte sa jeho význam. Ak to budete robiť každý deň, za rok sa naučíte 365 nových slov.

Vyhľadajte si neznáme slová, ktoré vám prídu do cesty.

Kedykoľvek sa stretnete s nejakým slovom, ktoré vás zaujme v knihe, časopise, piesni, filme, či pokeci s priateľmi, zapíšte si ho do zápisníka alebo telefónu a vyhľadajte si jeho význam a príklady toho, ako sa používa.

Flashcards

Kartičky sú jednoduchým a účinným spôsobom, ako sa naučiť nové slová.

Nové slová si napíšte/nakreslite na jednu stranu kartičky a na druhú stranu napíšte definíciu slova alebo jeho preklad do rodného jazyka.

Kartičky zamiešajte a vyberájte postupne po jednej a snažíte sa povedať definíciu slova na kartičke alebo jeho preklad.

Čím viac cvičíte, tým lepšie si zapamätáte každé slovo.

Hrajte hry

Určite poznáte hru Scrabble, v ktorej sa z písmen tvoria slová.

Možno menej známa je hra Catena. V tejto hre musíte vytvárať slová pomocou posledných písmen predchádzajúceho slova. Ak máte napríklad slovo „heaven“, vaše ďalšie slovo môže byť „english“ a nasledujúce povedzme ” shine” a pod.

Na zopakovanie a zistenie stavu zapamätania si slovíčok sú vhodné rôzne kvízy a testy.

Pri jazykoch, v ktorých je hovorená a písaná forma slov značne odlišná je užitočné čítať knihy v danom jazyku – napr. v online čitárni.

Na precvičovanie slovnej zásoby sú dobré aj rôzne klasické typy cvičení od doplňovacích po tvorenie slov, tieto cvičenia si zhrnieme nabudúce.

A to najdôležitejšie?

Aktívne používajte slovíčka v hovorenej i písanej forme.

Môžete sa napr. zapojiť do Slovíčka v malíčku.