sobota, 13 júla, 2024

RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Slovná zásoba – pokročilí

Na precvičenie, zopakovanie, či overenie si ovládania slovíčok nám poslúžia aj rôzne typy cvičení a hier. Niektoré z nich, ktoré sú vhodné pre začiatočníkov sme si už spomenuli a dnes tu máme niekoľko typov cvičení pre pokročilých.

Multi-choice

Cvičenia s možnosťou výberu z viacerých možností.

Cvičenia na synonymá a antonymá

Najbežnejším spôsobom je zostaviť zoznam slov a úlohou učiaceho sa je priradiť, napísať k nim synonymá alebo antonymá.

Word Formation ~ Tvorenie slov

Jednou z variácií tohto typu cvičení sú napr. tabuľky kategórií slov: dostaneme podstatné meno (úsmev) a máme napísať jeho sloveso (usmievať), prídavné meno (usmievajúci sa) a pod.

Ďalšou variáciou je cvičenie, v ktorom dostaneme slovo (piecť) a máme napísať všetky slová, ktoré s ním súvisia (napr pečenie, pekár, pekáreň, atď.).

Fill-in-the-gaps ~ Doplňujúce cvičenia

Pri tomto type cvičenia vo vete alebo texte chýba jedno alebo viac slov a máme uhádnuť aké / ktoré.

Word-search Puzzles ~ Osemsmerovky

Hľadanie slov je zábavná aktivita, ktorú môžeme robiť na časový limit alebo počet slov.

Existujú rôzne variácie ako napr. hľadanie podľa obrázkov, hľadanie slov podľa zoznamu (krása, hudba …), hľadanie slov po ich prekložení (mlieko -> leche), rozlúštenie anagramov a ich hľadanie (kalifa -> fialka) atď.

Crosswords – Krížovky

dva typy krížoviek:

  • tie, ktoré boli vytvorené s prihliadnutím na študenta jazyka
  • a tie, ktoré sú vytvorené pre rodených hovorcov

Creating Stories – Tvorenie príbehov

Úlohou je vytvoriť príbeh na základe zoznamu slov / slov na vytiahnutých kartičkách alebo podľa obrázkov na kockách.