pondelok, 22 apríla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Pikošky o slovenčine


Moderný pravopisný systém slovenčiny je výnimočný tým, že spomedzi všetkých európskych jazykov je najrozsiahlejší – obsahuje 46 písmen.

Slovenská abeceda je bohatá, pretože obsahuje:

  • diakritické znamienka dĺžeň, mäkčeň
  • jedinečné písmená: Ď/ď, Ť/ť , Ň/ň, Ľ/ľ a Ĺ/ĺ (s dĺžňom); keby v r. 1995 nebolo v pravopisnej reforme turkménčiny zavedené používanie Ň/ň, tieto písmená by sa používali iba v slovenčine a češtine

Možno ste si všimli, že keď si zmeníte pri písaní na pc/nb/sp typ písma, viacero z typov vám nezobrazí správne, alebo vôbec, práve vyššie uvedené písmená.

  • písmená ch, dz, dž sú samostatné písmená; ich zložky sa ako veľké písmená zapisujú dvoma spôsobmi: ako CH a Ch, DZ a Dz, a v závislosti od veľkosti nasledujúcich písmen, napr. Chrbát mal celý od farby. Boli sme vo VDNCH. Navôkol sa ozýval veselý avot detí. Pozývame vás na film FRNALICA.

Ďalšou “pikoškou” sú slová vytvorené výlučne zo spoluhlások. Pre rodených hovorcov, nás, sú ľahkê, pre “inojazyčníkov”, ktorí sa učia po slovensky sú však väčšinou priam jazykolamové 😉

Povedzme si niekoľko príkladov čisto spoluhláskových slov a skúsme ich povedať, a/lebo dať ich povedať niekomu, kto sa učí po slovensky:

  • krt, plť, prd, hrb, frk, mlč, vrč, drž, kŕč, vlk, tĺk, cŕn, krk, trh, vrt
  • hrsť, stĺp, strč, skrč, skrz, štrk, srsť, smrť, škrt, prst
  • štvrť, smršť

A známy jazykolam zložený z takýchto slov:

Strč prst skrz krk.

A dva nové ;):

Tĺk mlč, vlk vrč.

Hrsť drž, krk vrť.

Pre učiacich sa slovenčinu sa ťažšie vyslovujú aj slová, ktoré obsahujú viacero po sebe idúcich spoluhlások, napr.:

  • hmla, vŕba, korčuľa, štvrtok, krstná, frmol, mrkať, fŕkať, vrčať, smrek, chbát, sršeň, zmrzlina, kŕmiť, trhať, kotrmelec, sprostredkovateľ

A aby sme si aj my trošku ponamáhali jazyk, skúsme vysloviť nasledujúce slovo, malo by byť t. č. najdlhšie v slovenčine:

najneskomercionalizovávateľnejšieho

A keď už momentálne máme tú príslovia-porekadlovú módu, tu je pár výrazov, ktoré pri doslovnom preklade do iného jazyka, môžu spôsobiť riadnu “domotanicu”:

🐴 Čo si sa s koňom zrazil?

Doslovne do AJ: Have you collided with a horse?

Ako to vysvetliť: Are you nuts?


🕳 Urobiť dieru do sveta.

Doslovne do AJ: To make a hole into the world.

To do something remarkable.


👐 Má deravé ruky.

Doslovne do AJ: His hands are porous.

Ako to vysvetliť: He is clumsy.