piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Do vs. Make 2 – veľký súhrn

Jedna východos⁸lovenská múdrosť hovorí “Jeden robi jak še patri, druhi patri jak še robi”. V tomto sa nám krásne odzrkadľuje, že nie je robiť ako robiť. Podobný problém nastáva aj pri robení v anglickom jazyku. Kde konkrétne?

V angličtine môžeme vyjadriť robenie niečo cez viaceré slová. Môžeme robiť ako pracovať (work), alebo niečo produkovať (create, produce), či praktizovať (practice). Najviac toho však robíme so slovesom do alebo make.

Vôbec nie je jednoduché pre začínajúceho, ale ani pre pokročilého nadšenca angličtiny odhadnúť, v ktorom slovnom spojení má použiť jedno alebo druhé slovo. Najlepšie zo všetkého je naučiť sa ich naspamäť, no existujú pomôcky.

Sloveso to do sa používa, ak ide o nejakú akciu/aktivitu, povinnosti a úlohy, ktoré sa opakujú. Sloveso to make sa používa, ak niečo vytvoríme alebo vyprodukujeme a dôraz sa kladie na výsledok tejto činnosti.

Slová, ktoré sa používajú len v tejto podobe sa nazývajú ustálené slovné spojenia (collocations). Tieto slová sa dajú naučiť intenzívnym tréningom, vďaka ktorému už nebudete hútať, prečo sa tento výraz používa práve takto.

V tomto článku si ukážeme slovné spojenia, ktoré sa používajú so slovesom to do a so slovesom to make. Zoznam sa dá neustále dopĺňať a častým precvičovaním sa tieto slová vryjú samé do pamäti. Poďte sa na to pozrieť!

To Do

 • to do a favour
 • to do a project
 • to do a test
 • to do an assignment
 • to do an exam
 • to do badly
 • to do business
 • to do damage
 • to do exercise
 • to do good
 • to do harm
 • to do homework
 • to do housework
 • to do nothing
 • to do research
 • to do something
 • to do some letter-writing
 • to do some reading
 • to do some studying
 • to do some writing
 • to do the accounts
 • to do the cleaning
 • to do the dishes
 • to do the ironing
 • to do the laundry
 • to do the math
 • to do the maximum
 • to do the minimum
 • to do the paperwork
 • to do the shopping
 • to do the vacuuming
 • to do time
 • to do work
 • to do your best
 • to do your duty
 • to do your hair
 • to do your nails
 • to do your job
 • to do your makeup
 • to do 50 miles per hour

To Make

 • to make a booking
 • to make a bundle
 • to make a call
 • to make a cake
 • to make a choice
 • to make a comment
 • to make a complaint
 • to make a compromise
 • to make a deal
 • to make a decision
 • to make a difference
 • to make a fire
 • to make a fool of yourself
 • to make a fortune
 • to make a fuss
 • to make a habit
 • to make a move
 • to make a phone call
 • to make a point
 • to make a presentation
 • to make a profit
 • to make a promise
 • to make a remark
 • to make a reservation
 • to make a sales call
 • to make a sound
 • to make a speech
 • to make a suggestion
 • to make a threat
 • to make a visit
 • to make amends
 • to make an appearance
 • to make an appointment
 • to make an attempt
 • to make an enquiry
 • to make an exception
 • to make an excuse
 • to make an offer
 • to make arrangements
 • to make believe
 • to make friends
 • to make fun
 • to make changes
 • to make corrections
 • to make love
 • to make money
 • to make noise
 • to make peace
 • to make plans
 • to make a profit
 • to make progress
 • to make sense
 • to make someone angry
 • to make someone happy
 • to make (someone) mad
 • to make someone sad
 • to make someone’s day
 • to make sure
 • to make time
 • to make trouble
 • to make dinner
 • to make lunch
 • to make breakfast
 • to make a snack
 • to make tea / coffee
 • to make a mess
 • to make a mistake
 • to make the bed
 • to make time
 • to make war

Ak by vám nestačil tento zoznam, do tejto jazykovej oblasti sa môžete viac ponoriť aj prostredníctvom videa nižšie.

Ktoré slovné spojenia s týmito slovesami si najčastejšie zamieňate?

To do vs. to make

Ďalšie články:

Tvorba minulého času pravidelných anglických slovies

Neformálne anglické zlúčené slová

50 populárnych anglických textových skratiek

Francúzske zamilované frázy

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine