nedeľa, 23 júna, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Čísla vo francúzštine + 4

Čísla vo francúzštine sú “tak trochu” iné od slovenských. Sú založené na číselnej sústave starých Keltov. Táto sústava používala ako základ číslo 20.

Číslo 80 je quatre-vingts = štyri dvadsiatky a číslo 95 je quatre-vingt-quinze = štyri dvadsiatky a pätnásť.

Belgická a švajčiarska francúzština, ako aj francúzština používaná v ďalších krajinách, je založená na desiatkovej číselnej sústave, preto sa napríklad uvedené číslo 95 povie nonante-cinq.

Učenie sa francúzštiny si môžeme oživiť hovorovými výrazmi, tu sú 4 “zvieracie”:


Donner sa langue aux chats.

Doslovný preklad: Dať niekoho jazyk mačkám.
Význam: Prestať niečo skúšať hádať.


Avoir un bœuf sur la langue.

Doslovný preklad: Mať hovädzinu na jazyku.
Význam: Držať jazyk za zubami.


Sauter du coq à l’âne.

Doslovný preklad: Skákať od kohúta k somárovi.
Význam: Ja o koze, ty o voze.


Parler français comme une vache espagnole.

Doslovný preklad: Hovoriť po francúzsky ako španielska krava.
Význam: Hovoriť zlou francúzštinou.