štvrtok, 23 mája, 2024

DETI, O PROJEKTOCH

Ťuk, ťuk, ťuk – Vstúpte


Citoslovcia sú niekedy skvelý slovný druh, ktorým dokážeme povedať myšlienku, či opísať situáciu pár písmenkami – za predpokladu, že sa jedno a to isté citoslovcie spája všetkým zúčastneným s tým istým významom.

Napríklad len také “ťuk, ťuk”. Prvotný význam zvuku klopkania je zrejme pre všetkých známy rovnako.

A z tejto hlavnej línie rastú ďalšie spojenia. Niekto si ťukanie spojí s ťukaním babky stojacej s koláčom za dverami, niekto s ťukaním ďatla pri prechadzke v lese, niekto s ťukaním na drevo (zaklop si 3x), niekto s ťukaním do klávesnice na počítači, atď.

Od tukania na počítači vznikol aj názov Jazykoveho kvetu ŤUKNI. Je to súťaž pre deti a mládež v poviedkovej tvorbe v rôznych jazykoch – v aktuálnom ročníku sa môžete zapojiť s poviedkou v slovenčine, angličtine, ruštine, španielčine, nemčine, francúzštine a taliančine.

Uzávierka prihlášok na ŤUKNI klope na dvere – ťuk, ťuk. Je o pár dní 19. októbra. Viac info tu.

Kedysi autori posielali rukopisy. A my sme zvedaví na “ťuknipisy” ;).