nedeľa, 28 novembra, 2021

AKTUÁLNE, RÔZNE JAZYKY

Ako sa začať učiť jazyky v dospelosti i detstve

Rozhovor s pani Erikou Rapavou z jazykoej školy BrainyJAM v Trnave, ktorá získala 1. miesto v Trnavskom kraji a striebro v celoslovenskom meradle v ocenení NAJ jazyková škola 2021.

Nahrávku dòdala p. PaedDr. E. Rapavá