štvrtok, 23 mája, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

15 inšpirujúcich francúzskych citátov

Citáty predstavujú veľmi krátky a výstižný celok slov, ktoré v sebe nesú veľkú myšlienku. Mnoho ľudí si ich číta, keď sa cítia na dne a potrebujú nový impulz. Aj rôzne známe osobnosti vyslovili veľakrát počas ich prejavu citát, ktorý sa do budúcna stal pre mnohých z nás inšpiráciou. V tomto článku si predstavíme 20 citátov v originálnom francúzskom znení (s voľným slovenským prekladom), ktoré patria do tejto kategórie.

1. À vaillant coeur rien d’impossible. Jacques Cœur (úradník)

Pre odvážne srdce nie je nič nemožné.

2. Dans une grande âme tout est grand. – Blaise Pascal (filozof)

Vo veľkej duši sa skrýva veľký človek.

3. Je pense, donc je suis. – Rene Descartes (filozof)

Myslím, teda som.

4. On n’est point toujours une bête pour l’avoir été quelquefois. – Denis Diderot (filozof)

Byť občas za hlupáka neznamená, že si ním vždy.

5. Il n’y a pas de verités moyennes. – Georges Bernanos (spisovateľ)

Polopravdy neexistujú.

6. Être adulte, c’est être seul. – Jean Rostand (biológ)

Byť dospelý znamená byť sám.

7. Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. – Paul Valéry (spisovateľ)

Osamelý človek je vždy zlá spoločnosť.

8. A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire. – Pierre Corneille (dramatik)

Víťazstvo bez risku je triumf bez slávy.

9. L’enfer, c’est les autres. – Jean-Paul Sartre (spisovateľ)

Peklo sú tí druhí.

10. La vérité vaut bien qu’on passe quelques années sans la trouver. – Jules Renard (spisovateľ)

Pravda je cennejšia, ak ju objavíš po niekoľkých rokoch.

11. Il vaut mieux faire que dire. – Alfred de Musset (spisovateľ)

Lepšie je konať ako hovoriť.

12. Qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu’il craint. – La Fontaine (spisovateľ)

Kto sa bojí utrpenia už nejaké utrpenie prežíva.

13. Il faut bonne mémoire après au’on a menti. – Pierre Corneille (dramatik)

Je potrebné mať dobrú pamäť, ak chceme klamať.

14. Le temps est un grand maître, dit-on. Le malheur est qui’il tue ses élèves. – Hector Berlioz (skladateľ)

Čas je skvelý učiteľ, ktorý však zabíja svojich žiakov.

15. Prouver que j’ai raison serait accorder que je puis avoir tort. – Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (dramatik)

Ak chcem dokázať, že mám pravdu, musím priznať, že sa môžem mýliť.

Aký je váš obľúbený citát? Máte nejaký, ktorým sa inšpirujete v živote? Od koho tento citát pochádza?

Ďalšie články:

50 populárnych anglických textových skratiek

Neformálne anglické zlúčené slová

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske zamilované frázy

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1