piatok, 24 mája, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

10 populárnych francúzskych pesničiek pre deti

S učením cudzieho jazyka je potrebné začať už od útleho veku. V ideálnom prípade už od škôlky. Čo sa týka anglického jazyka, ten už sa vo veľkej miere vyučuje od najmenšieho veku. Navyše, anglický jazyk je veľmi často používaný a nachádza sa všade okolo nás. My, ale aj malé deti sa s ním dostávajú do kontaktu prakticky denne.

Pri učení cudzieho jazyka môžeme začať rôznymi spôsobmi. Pri malých deťoch nemôže hneď na začiatok používať gramatické poučky a rozprávať im o fungovaní syntaktických štruktúr v jazyku. Najjednoduchším spôsobom je učenie sa a spievanie pesničiek. Prostredníctvom nich sa deti v mladšom školskom veku naučia najviac slovíčok.

Podobnú stratégiu môžeme použiť aj pri učení sa druhého cudzieho jazyka. Tu nastáva len jeden problém, a síce, že žiak je spravidla už starší a detské pesničky mu už veľa nehovoria a začína ich postupne vymieňať za “serióznejšiu” hudbu. Z tohto dôvodu vzniká tento článok, ktorý má za cieľ priblížiť francúzske pesničky pre malé deti.

  1. Une souris verte (Zelená myška)

Pesnička je o myške, ktorá behá po tráve. Pesnička pomáha v zlepšení výslovnosti francúzskych slov.

Une souris verte

2. Pirouette, cacahuète (Pirueta, arašid)

Pesnička je o malom mužovi, ktorý si postavil dom a schody doň z papiera. Pesnička slúži na výslovnosť hlásky -ette.

Pirouette, cacahuète

3. Coucou Hibou (Dans la forêt lointaine) (Kukučka a sova – Vo vzdialenom lese)

Ide o pesničku, v ktorej sa spieva o sove a kukučke, ktoré sa rozprávajú. Slúži na správnu výslovnosť.

Dans la forêt lointaine

4. Frère Jacques (Brat Jakub)

V tejto známej francúzskej pesničke sa pýtame brata Jakuba, či spí keďže zvony už odbíjajú ráno.

Frère Jacques

5. Meunier tu dors (Mlynár, spíš?)

V pesničke sa spieva o mlynárovi, ktorý spí, keď sa jeho mlyn rozbieha veľmi rýchlo. V pesničke sa deti učia gestikulácii.

Meunier tu dors

6. Sur le pont d’Avignon (Na Avignonskom moste)

V tejto pesničke sa rozbieha zábava na moste v meste Avignon, kde všetci tancujú.

Sur le pont d’Avignon

7. Alouette, gentille alouette (Škovránok, milý škovránok)

Táto pesnička hovorí o škovránkovi, ktorého je potrebné vyšklbať. Behom tejto “akcie” sa dieťa učí časti tela.

Alouette, gentille alouette

8. Dodo l’enfant do (Spinkaj, dieťa spi)

Ide o typickú uspávanku pre malé deti, ktorá sa zakladá na jednoduchej uspávajúcej melódii.

Dodo l’enfant do

9. Ah les crocodiels (Ah, krokodíly)

Pesnička spieva o tom, že krokodíl musí ísť do vojny, aby ochránil svoje deti.

Ah, les crocodiles

10. Petit Papa Noël (Malý Santa Klaus)

Typická vianočná pesnička pre malé deti. Deti sa v nej dozvedia viac o Santa Klausovi.

Petit Papa Noël

Samozrejme, existuje oveľa viac francúzskych pesničiek pre deti. Je na vás, ktorú z nich si vyberiete. Ktorá z týchto pesničiek sa vám páčila najviac?

Ďalšie články:

50 populárnych anglických textových skratiek

Neformálne anglické zlúčené slová

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske zamilované frázy

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1