piatok, 24 mája, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Spájanie v španielčine

Pri písaní poviedok, či iných textov, by sme sa mali vyhnúť častému opakovaniu rovnakých výrazov. Toto pravidlo platí vo všetkých jazykoch.

Rôznym alternatívam tkzv. linking words v angličtine sme sa už venovali. Dnes tu máme niekoľko príkladov pre španielčinu.

Es decir môžeme nahradiť napr.:

 • a saber
 • en otras palabras
 • dicho de otra manera

primero

 • primeramente
 • en primer lugar

por último

 • finalmente

en comparación con

 • comparado

hoy

 • actualmente
 • en la actualidad

respecto a

 • en cuanto a
 • por otra parte

porque

 • a causa de

en efecto

 • efectivamente

no obstante

 • sin embargo

recalcar

 • enfatizar
 • subrayar
 • señalar

Ďalšie užitočné výrazy pre pestrosť textu sú napr.:

 • a pesar de
 • ahora bien
 • por lo menos
 • la gran mayoría de