nedeľa, 23 júna, 2024

RÔZNE JAZYKY, SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Synonymá

Synonymá nájdeme v mnohých jazykoch a v rôznych slovných druhoch, počnúc podstatnými menami a citoslovciami končiac.

Ich znalosť a používanie prispieva ku pestrosti slovného a písomného prejavu, aby sme dookola nehovorili to isté ako papagáje – aj keď myslíme to isté, alebo podobné…

Pre oprášenie si známeho, či naučenie sa nového, si pripomeňme, čo to tie synonymá sú.

Synonymá sú slová rovnakého alebo podobného, blízkeho významu. Pomáhajú nám tvoriť mnohotvárny text.

Podľa štýlu rozoznávame synonymá na hovorové, knižné, publicistické, slangové apod. Podľa frekvencie a časového hľadiska na zastaralé, archaické, zriedkavé apod.

Synonomá možu byť:

A. úplné – majú totožný význam, napr. jazykoveda – lingvistika

B. čiastočné – sú medzi nimi významové odtiene, napr. fňukať – plakať, veľkýobrovský

Synonymá môžu tvoriť synonymické rady, v ktorých sa môže význam slov zosilňovať alebo zoslabovať, napr.:

  • šepkať > hovoriť > kričať
  • studený > ľadový > treskúci
  • pekná > krásna > nádherná

Synonymickú slovnú zàsobu si môžeme rozšíriť čítaním, používaním synonymického slovníka, slovnými hrami.

Vyskúšajte povedať synonymá ku nasledujúcim slovám:

  • lampa, dieťa
  • bystrá, pekný
  • spať, tancovať
  • forest, portion
  • small, amazing
  • enter, close