štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Výslovnosť anglického -ex

Nie je ex ako ex. Táto problematická dvojhláska nám spôsobuje mnoho vrások pri čítaní. Aké sú vlastne pravidlá a ako sa číta správne? V skratke si uchopíme túto predponu v tomto článku.

Existujú tri základné formy ako môžeme prečítať tieto dve písmenká:

/ɛks, ɪks a ɪgz/

Uvedieme si základné pravidlo a k nemu aj zopár praktických príkladov na čítanie týchto slov.

1. EX- /ɛks/

Ex- v zmysle bývalý/predchádzajúci sa ako predpona vždy číta ako /ɛks/.

ex-wife /ˌɛksˈwʌɪf/

– He, his exwife and their children will all suffer.

ex-husband /ˌɛksˈhʌzbənd/

– My exhusband never gave me a penny to clothe me.

ex-directory /ˌɛksdʌɪˈrɛkt(ə)ri/

– There are problems for those who are exdirectory for security.

Dokonca aj samotné slovo ex, v zmysle bývalý partner sa číta ako /ɛks/.

– My ex /ɛks/ is picking up the kids today.

2. EX + spoluhláska /ɪks, ɛks/

V tomto prípade musíme odlišovať dve rozdielne situácie.

A) V slovách, ktoré sa začínajú na ex-, ktoré nemá prízvuk a nasledujúca hláska je spoluhláska sa ex- číta vo väčšine prípade ako /ɪks/:

  • expect /ɪksˈpɛkt/ – I expect (that) you’ll find it somewhere in your bedroom.
  • excite /ɪkˈsʌɪt/ – Nothing about my life excites me at present.
  • extend /ɪkˈstɛnd/ – We have plans to extend our house.

B) V slovách, ktoré sa začínajú na ex-, ktoré má prízvuk a nasledujúca hláska je spoluhláska sa ex- číta /ɛks/. Ak si nie ste istý prízvukom, overte si ho v slovníku.

  • excellent /ˈɛksələnt/ – The food was excellent.
  • expert /ˈɛkspəːt/ – My mother is an expert at dress-making.
  • extra /ˈɛkstrə/ – If you need any extra help, just call me.

3. EX + samohláska /ɪgz/

Pri kombinácii ex + samohláska je to jednoduché – dvojhláska ex je neprízvučná a po nasledujúcej samohláske vám vznikne jednotná výslovnosť /ɪgz/.

  • example /ɪgˈzɑːmp(ə)l/ – This painting is a marvellous example of her work.
  • exert /ɪgˈzəːt/ – I was too tired to exert myself.
  • exude /ɪgˈzjuːd/ – She just exudes confidence.

Niekedy sa používa aj výslovnosť /ɛgz/, je však málo žiadaná a foneticky nie úplne správna.

Pomohol vám tento článok zorientovať sa? Aké slová na ex+ poznáte vy a ako ich vyslovujete? 🙂

Ďalšie články:

Tvorba minulého času pravidelných anglických slovies

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

50 populárnych anglických textových skratiek