piatok, 19 júla, 2024

RÔZNE JAZYKY, SLOVENČINA

Slová podľa vzniku

Slová z hľadiska doby vzniku môžeme rozdeliť na:

Historizmy

Historizmy sú slová, ktoré označujú osoby, predmety, javy, ktoré už nejestvujú, zanikli, a preto sa v súčasnosti bežne nepoužívajú. Môžeme ich nájsť najmä v starších literárnych dielach.

 • dereš – lavica, na ktorej sa v minulosti vykonával trest bitím
 • dvoran – člen šľachtického dvora
 • felčiar – neštudovaný liečiteľ, ránhojič, mastičkár
 • palatín – najvyšší kráľovský úradník v Uhorsku, od stredoveku do 19. storočia
 • pranier – stĺp, ku ktorému za trest priväzovali vinníka a vystavovali ho verejnej potupe
 • šesták – rakúsko-uhorská minca

Archaizmy 

Archaizmy sú slová, ktoré pomenúvajú osoby, veci, javy, ktoré síce existujú, ale bol pre ne vytvorený nový výraz a v súčasnej dobe sa používajú len zriedkavo. Zvyčajne sa používajú na vyvolanie dojmu starobylosti.

 • lajblík – krátka priliehavá mužská alebo ženská vesta
 • švec – obuvník
 • temnica – žalár, väzenie
lajblík – zdroj fotky

Zastarané slová

V niektorých zdrojoch sú za zastarané slová považované akékoľvek slová s príznakom doby, v iných sú definované ako slová, ktoré označujú existujúce osoby, predmety, javy, pre ktoré už máme modernejšie pomenovanie, ale určitá časť populácie ich stále používa, napr. staršia generácia.

 • apatieka – predajňa liekov, lekáreň
 • bukréta – kytica
 • knihovňa – knižnica

Neologizmy

Neologizmy sú novoutvorené slová alebo prevzaté slová z cudzieho jazyka, ktoré pomenúvajú nový jav alebo pojem.

Nemusí však vždy ísť o novoutvorené slovo – niekedy ide o nový význam existujúceho slova, napr. slovo uložiť.

 • neologizmy domáceho pôvodu: uložiť = previesť určitú informáciu na pamäťové médium, napr. uložiť súbor do mobilu
 • neologizmy cudzieho pôvodu: čip, grant, skener, softvér
 • neologizmy kombinované: audioprehrávač, videoprehrávač

Zdroje: 1


Slovenčina odkiaľ že si

Slovenské nárečia

Názvy mesiacov v roku