piatok, 24 mája, 2024

RÔZNE JAZYKY

Čo robievame na začiatku roka?

Ani sme sa nenazdali a skočili sme rovnými nohami do roku 2022 – niektorí vykročili pravou, niektorí ľavou, niektorí práve cvičili jógu (rozumej v sede pozerali na jeden predmet), iní sa zasa len pretočili na druhý bok, že až keď sa oteplí, začne ďalší rok. Možností je neúrekom a mohli by sme pokračovať aj na celú stranu – i keď na internete je otázne, kde má tá strana vlastne koniec 😉.

S januárom sa nám tiež spájajú rôzne predsavzatia, aktivity, úlohy, nápady a pod. A na tejto stránke je jednou z takýchto aktivít navrhovanie jazykových škôl na ocenenie NAJ jazyková škola.

Kurz, či už skupinový alebo individuálny, na jazykovej škole je dobrým sprievodcom, ak sa rozhodneme naučiť sa, či vycibriť si nejaký jazyk – alebo jazyky. Niektorí si osvojujú jazyky samoštúdiom, ale i vtedy dokáže byť kvalitná jazykovka skvelým pomocníkom vo forme konzultácií, alebo ako miesto, kde na kurze môžete stretnúť ľudí s podobným záujmom.

Pre ročník 2022 je navrhovanie JŠ na ocenenie otvorené od 8. 1. do 15. 2. 2022 vrátane. Jazykovku môžete navrhnút tu.