štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

10 anglických náladových idiómov

Každý deň zápasime s rôznymi emóciami. Či už je to v práci, alebo doma, prípadne v škole, vždy sa udeje niečo, čo v nás vyvoláva určité pocity. V tomto článku si predstavíme 10 ľubovoľne vybraných idiómov, ktoré popisujú určitý stav našej nálady. V prípade, že by vás téma idiómov oslovila, je možné urobiť pokračovanie a postupne dopĺňať ďalšie a ďalšie idiómy. Vrhnime sa na ne!

Beat/bushed

Ak sa vás po dlhom a únavnom dni niekto spýta, ako sa máte, môžete použiť tento výraz, ktorý sa používa ako alternatíva k slovu unavený.

Example: Sorry, he can’t wash the dishes today, he is beat/bushed!

Bent out of shape

Keď ste bent out of shape nad niečím, cítite sa veľmi nahnevaný alebo otrávený. Výraz sa používa s predložkou about alebo over.

Example: We got bent out of shape over new co-workers at work.

Fed up

V prípade, že ste frustrovaný a nemáte chuť sa už niečím zapodievať, je potrebné použiť vyššie zmienené slovné spojenie, ktoré to perfektne vystihuje.

Example: Maria has had a terrible day at school and she is feeling fed up!

Head over heels

Tento idióm je známy a používaný aj v slovenskom jazyku, takzvaná “hlava v oblakoch” je vtedy, ak je niekto pbezvýhradne a absolútne do niekoho zamilovaný.

Example: Are you head over heels in love?

Chilled out

Aj tento idióm je už zaužívaný v našich končinách. “Čilovanie” sa presunulo do našej aktívnej slovnej zásoby a znamená, že sa máme nad niečím uvoľniť a zrelaxovať.

Example: They are chilled out after their music class – it really helps them!

On cloud nine

Ak je niekto na “mráčiku deväť”, myslí sa tým, že je extrémne šťastný z nejakej životnej situácie.

Example: When Josh proposed to Clary, she was on cloud nine.

On pins and needles

Nemyslí sa tým, že človek je doslovne na špendlíkoch a ihlách, ale význam skutočne nie je ďaleko od pravdy – v tomto stave sa skrýva pocit úzkosti a nervozity.

Example: The play is so suspenseful, I am on pins and needles what will be next!

Shaken up

Aj v tomto prípade je prepojenie celkom logické – súvisí s trasením (sa) a používa sa, ak ste z niečoho veľmi šokovaný alebo prekvapený.

Example: After the breakup he was totally shaken up.

Spaced out

Možno sa rozhodnete jedného dňa navštíviť vesmír…,alebo ste proste v ňom len hypoteticky… Presne vtedy, ak ste myšlienkovo mimo (zemský priestor) použijete tento výraz.

Example: Teo, are you here? You look completely spaced out!

Under the weather

V situácií, keď ste chorý, či už viac alebo menej, môžete použiť typický anglický výraz under the weather, ktorým vyjadríte, že sa skutočne necítite dobre.

Example: Eric’s feeling under the weather tonight, so he won’t be joining us for breakfast.

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Interpunkčné znamienka v anglickom jazyku

15 pokročilých anglických fráz na vyjadrenie emócií

Stručný prehľad anglických modálnych slovies