piatok, 19 júla, 2024

UČÍME (sa) JAZYKY

Firemné jazykové vzdelávanie

Autorka článku: PhDr. Branislava Očvárová

Ste majiteľom firmy a pravdepodobne sa nachádzate v jednom z nasledujúcich scenárov:

1) Vaša firma spolupracuje s jazykovou školou, zamestnanci sa učia zaradení v skupinkách, individuálne alebo prezenčne. Vnímate ich napredovanie a evidujete ROI (Return of Investment):

 • Zamestnanci sú odvážnejší v komunikácii a neboja sa hovoriť hoci s chybami, zvykli si používať cudzí jazyk nahlas a pracovná komunikácia je efektívnejšia.
 • Vaše náklady na preklad, korekcie, či tlmočenie sa znížili.
 • Výrazne sa znížila chybovosť ,(objednávky, reklamácie a pod.).
 • Zamestnanci sú pripravení efektívne absolvovať iné technické či odborné kurzy v zahraničí.
 • Zamestnanci získali užitočný benefit, lekcie si užívajú a vnímajú ich pozitívne.
 • Vzdelávaním sa komunikácia a atmosféra firmy zlepšuje.

2) Vaša firma sa doteraz s jazykovým vzdelávaním nestretla.

3) Doposiaľ ste zamestnancom poskytovali prostriedky a vzdelávanie si zabezpečovali sami v rôznych školách.

Domnievame sa, že dnes nie je firma či inštitúcia, ktorá sa s cudzou rečou vôbec nestretáva. Nie je zamestnanec, ktorý sa doposiaľ nestretol s rušivou jazykovou bariérou.

Ak sa vo Vašej firme jazykovo vzdelávate, alebo ste v situácii, kedy tak plánujete, dovolíme si vám, s našou 20-ročnou skúsenosťou na trhu, poradiť, na čo sa zamerať, čomu sa vyhnúť a ako vzdelávať úspešne a aj ekonomicky.

Firma nám najčastejšie pošle dopyt vo forme počtu ľudí, počtu očakávaných kurzov, jeho periódy či dĺžky lekcií. Niekedy hneď vie, či si praje výučbu prezenčne alebo online. Následne posielame predbežnú cenovú ponuku. V prípade, že je táto akceptovaná, pridelíme vám komunikačného manažéra (key account manager) a pristúpime k zaradeniu účastníkov do kurzov.

Už v tomto bode môžete zachytiť, kde ste ušetrili.

Komunikačný manažér je osoba, ktorá vie o vzdelávaní pre vás všetko, pozná účastníkov kurzov (v prípade celoslovenskej či dokonca nadnárodnej výučby komunikuje s lokálnymi komunikačnými manažérmi). Rieši absencie, vzniknuté problémy a celkovú logistiku a administratívu kurzov. Zastrešuje hospitácie a iné kontroly. S vami komunikuje len keď to je nutné. Samozrejmosťou sú priebežné testy so spätnou väzbou a evidencia prezencie. Je tu stále pre vás, plní nové zadania, dopĺňa nových účastníkov apod., vy už do správy kurzov neinvestujete žiaden čas naviac.

Počet ľudí v kurze a prípadné prepájanie podobných jazykových úrovní je bod, kde firmy uvažujú a snaha ušetriť ich môže v konečnom dôsledku doviesť k navýšeniu. Odporúčame radšej menej lekcií týždenne (hoci aj kratšie), ale v hrubo vymedzených jazykových úrovniach. Malé rozdiely sú bežné. Zlé zaradenie či spojenie účastníkov vedie k frustrácii (oboma smermi, lepší sú frustrovaní, lebo nenapredujú a sa zdržiavajú a slabší, lebo nerozumejú a nenapredujú).

Online alebo prezenčne?

Jednoznačne online! Zamestnanci pracujúci v dynamických sektoroch či mladých kolektívoch to vyžadujú automaticky, no stále sa stretávame s klasikou „naši zamestnanci preferujú prezenčne“. Je to na vás. Ak však chcete ušetriť, byť časovo efektívni a získať vyšší efekt výučby, odporúčame jednoznačne ONLINE!

Benefity online výučby:

 • nižšia cena lekcie
 • časová efektivita
 • vyšší efekt učenia (bez lokálnych vyrušení)
 • zdieľané podporné materiály, linky a dostupnosť aj počas PN či služobnej cesty
 • lekcie sú rovnako zábavné a dynamické, kávičku si vieme dať aj takto!

Naši lektori sú zaškolení s adekvátnym vzdelaním, mnohí absolventi špeciálnych odborov a tí učia špeciálne kurzy, sú osobnosti, ktoré majú všeobecný prehľad, vedia motivovať a majú zmysel pre humor.

Vzdelávanie a vzdelanie je všeobecne najlepšia investícia, viete ju šíriť ďalej bezplatne, zvýši vašu hodnotu na trhu, ušetrí náklady, definuje motiváciu zamestnancov a tiež podporí individuálne sebavedomie a celkovú atmosféru vo firme. Nevzdelávať sa neznamená ušetriť! Práve naopak.

Ak hľadáte skúseného partnera pre jazykové vzdelávanie, vzdelávanie na mieru a za rozumnú cenu, oslovte nás, sme pripravení, disponujeme veľkým množstvom kvalitných lektorov na Slovensku, ale aj v Čechách.

PhDr. Branislava Očvárová, VISTA jazyková škola